Main content

logo strategie v2loga seb sou cerge

V úterý 24. 11. 2015 se v Akademickém konferenčním centru uskutečnila tisková konference pořádaná oddělením Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. jako jedna z aktivit v rámci strategie AV21, s názvem Češi na trhu bydlení a jak řešit bytovou nouzi: Sociální bydlení jinak. Na konferenci vystoupili zástupci oddělení Socioekonomie bydlení - Martin Lux, Ladislav Kážmér a Tomáš Samec, a také zahraniční expert na problematiku sociálního bydlení Pascal De Decker z Belgie a Alena Vosáhlová z neziskové organizace Romodrom o.p.s.

Na tiskové konferenci byly prezentovány výsledky vědeckého projektu zaměřeného na hlubší pochopení nestability trhu bydlení, která do značné míry zapříčinila nedávnou globální finanční krizi. Hlavním tématem bylo rozhodování mladých lidí na trhu bydlení, omezenost této volby bydlení na základě sociální normy, hodnot, rodiny, emocí i médií a důsledky pro fungování trhu bydlení, pokud je jedna forma bydlení (vlastní bydlení) automaticky upřednostněna před jinou (nájemní bydlení). V rámci tiskové konference byl také představen inovativní model zapojení soukromého bytového fondu pro účely sociálního bydlení fungující v Belgii a prezentovány byly rovněž zkušenosti české neziskové organizace Romodrom o.p.s. se zajišťováním bydlení pro ohrožené domácnosti. S hlavními řešiteli projektu, zástupcem neziskového sektoru a zahraničním expertem byly diskutovány nejen výsledky výzkumu, ale také některé praktické aplikace, které na ně navazují. Kromě fungování trhu bydlení se konference zabývala také nutností posílení významu nájemního bydlení a roli soukromého nájemního bydlení v zajištění sociálního bydlení.

Podrobná tisková zpráva s příspěvky prezentujících.

Příspěvky prezentované v rámci tiskové konference: