Main content

Program WP3 konference v Praze, 25. října 2012

Mezinárodní konference STÁRNUTÍ VE STŘEDNÍ EVROPĚ: Řešení otázek bydlení seniorů a domácí péče v mezinárodním srovnání

Akademie věd České republiky, Národní 3, 117 20 Praha 1, sál 206

8:30 – 9:00 Registrace
9:00 – 9:05 Martin Lux, Sociologický ústav AV, ČR: Přivítání účastníků, záměr konference
9:05 - 9:20 Miroslav Kalous, náměstek ministra pro místní rozvoj ČR: Koncepce bydlení ČR do roku 2020
9:20 – 9:30 Matteo Apuzzo, hlavní koordinátor projektu HELPS, Friuli Venezia Giulia Region, Itálie: Projekt HELPS a priority EU týkající se aktivního stárnutí
9:30 – 9:40 Lubor Jusko, Joint Technical Secretariat, Rakousko: Program CENTRAL EUROPE – spolupráce na minimalizaci negativních efektů demografických změn v regionech
9:40 – 10:00 Štěpánka Pfeiferová, Martin Lux, Sociologický ústav AV, ČR: Srovnání systémů bydlení a sociální péče o seniory v zemích Střední Evropy
10:00 – 10:15 Tomáš Dvořák, Sociologický ústav AV, ČR: Životní podmínky seniorů a postoje k péči ve stáří ve Střední Evropě – výsledky evropských výběrových šetření
10:15 – 10:30 Radim Boháček, CERGE-EI, ČR: Domácí péče a bydlení seniorů v mezinárodních datech projektu SHARE
10:30 – 11:00 Diskuse
11:00 – 11:30 Přestávka
11:30 – 11:45 David Tichý, UNIT architekti s.r.o., ČR: Směřování seniorského bydlení v ČR
11:45 – 12:00 Michał Kosiedowski, Poznan Supercomputing and Networking Centre, Polsko: Implementace podporovaného bydlení v Polsku: asociace provozující sociální bydlení (TBS) jako nástroj sociální bytové politiky měst a obcí
12:00 – 12:15 Anna Tvardovskaya, Wüstenrot Haus- und Städtebau, Německo: Případová studie Bielefeld – samostatný život se zajištěním služeb pro seniory
12:15 – 12:30 Luboslav Fiala, Městská policie Brno, ČR: ASI senior má větší šanci (Aktivní – Sebevědomý – Informovaný)
12:30 – 13:00 Diskuse
13:00 Občerstvení formou bufetu

Moderátoři konference: Tomáš Kostelecký, ředitel Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. a Martin Lux, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Program konference ke stažení ve formátu *.pdf.