Main content

Představuje se Vám socioekonomie bydlení, jedno z vědeckých oddělení působících v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. Hlavní náplň činnosti oddělení lze shrnout v několika následujících bodech:

  • příprava, provádění a analýza sociologických výzkumů a anket dotýkajících se rozmanitých aspektů bydlení: výdaje domácností na bydlení, spokojenost s bydlením, postoje občanů k různým formám bydlení nebo různým formám státní intervence do oblasti bydlení, aj.;
  • mezinárodní komparace systémů bytových politik se zvláštním důrazem na sociální aspekty bydlení: systémy sociálního bydlení, modely příspěvků na bydlení;
  • ekonometrické testování evropských modelů příspěvku na bydlení v českém prostředí;
  • finanční analýzy rozdílných systémů financování sociálního bydlení.