Main content

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.

Podkategorie

Přehled aktuálně řešených projektů v rámci oddělení Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Přehled projektů řešených v rámci týmu (od roku 2009 v rámci oddělení) Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. v uplynulých letech.

Přehled konferencí uspořádaných oddělením Socioekonomie bydlení.

Počet členů a složení oddělení Socioekonomie bydlení se v průběhu času prochopitelně mění. Obvykle v závislosti na množství a typu řešených projektů. Oddělení Socioekonomie bydlení má v současné době 4 stálé členy a 2 členy přijaté na řešení grantových projektů. Zakládajícími členy týmu (teprve od roku 2009 oddělení) byli Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. a Ing. Petr Sunega. Dalšími dvěma stálými členy jsou Mgr. Martina Mikeszová a Ing. arch. Irena Boumová. Členy oddělení přijatými na řešení projektů jsou Mgr. Petr Gibas a Mgr. Ladislav Kážmér.