Main content

Tisková zpráva (viz níže) shrnuje základní výsledky z dotazníkového šetření ukončeného v prosinci 2020 mezi mladými lidmi ve věku 18 - 35 let, kteří dlouhodobě žijí v Praze, Pardubicích, Brně a Olomouci - tedy v těch českých městech, která patří do skupiny obcí, kde se finanční dostupnost bydlení v posledních letech z důvodu růstu cen nemovitostí snížila nejvíce. V tiskové zprávě byla zpracována následující témata:

  • Jak aktuálně bydlí mileniálové (ve věku 18-35 let) ve čtyřech velkých českých městech?
  • Jaké jsou aspirace mladých dospělých v oblasti bydlení a jaké jsou jejich představy o ideálním bydlení?
  • Jaká je (a měla by být) role státu v otázce bydlení pohledem mladých dospělých z velkých českých měst?
  • Jaké je povědomí mezi mladými dospělými z velkých měst o alternativních způsobech bydlení?
Attachments:
Download this file (TZ_Dráhy bydlení mileniálů.pdf)Tisková zpráva - Dráhy bydlení mileniálů[Tisková zpráva - Dráhy bydlení mileniálů]578 kB

Ve dnech 9. – 11. 5. oddělení Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR v.v.i. organizovalo mezinárodní workshop pro začínající výzkumné pracovníky a pracovnice New Housing Challenges: Families and Financialization podpořený z prostředků Akademie věd České republiky a v rámci pracovní skupiny Housing and Family Dynamics výzkumné sítě ENHR (European Network for Housing Research).

V rámci řešení projektu "Tržní selhání v kontextu sociálního bydlení jako služby obecného hospodářského zájmu" podpořeného Technologickou agenturou ČR se nám podařilo získat osvědčení o uznání Certifikované metodiky výzkumu, vývoje a inovací s názvem "Metodika identifikace tržního selhání v oblasti bydlení".

Attachments:
Download this file (certifikovana_metodika_tacr.pdf)certifikovana_metodika_tacr.pdf[Osvědčení o uznání certifikované metodiky výzkumu, vývoje a inovací]59 kB

logo strategie v2loga seb sou cerge

V úterý 31. 10. 2017 se v Akademickém konferenčním centru uskutečnil workshop pořádaný oddělením Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v rámci strategie AV21 s názvem „Jsem v důchodu, chci dožít ve svém, ale chci větší penzi, než mi dává stát". Workshop se zaměřoval na roli vlastního bydlení jako aktiva sloužícího ke zvýšení příjmu domácností v důchodovém věku a zúčastnili se ho finanční specialisté, zástupci České bankovní asociace, České národní banky, zástupci tří ministerstev (Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí), Státního fondu rozvoje bydlení, právníci i akademici věnující se tomuto tématu u nás i zahraničí. Během workshopu významní zahraniční experti (prof. Richard Ronald z University of Amsterdam a dr. Jozsef Hegedüs z Metropolitan Research Institute v Budapešti) seznámili účastníky s fungováním finančních a investičních modelů tzv. housing (asset) based welfare v jiných evropských zemích, zejména ve Velké Británii a v Maďarsku. Cílem workshopu pak bylo diskutovat možnosti i případná rizika uplatnění inovativních finančních nástrojů, které využívají vlastní bydlení pro finanční zajištění ve stáří, v České republice.

logo strategie v2loga seb sou cerge

V úterý 31. 10. 2017 se v Akademickém konferenčním centru v Husově ulici 4a na Praze 1 uskutečnila tisková konference s názvem „Jsem v důchodu, chci dožít ve svém, ale chci větší penzi, než mi dává stát“. Tiskovou konferenci uspořádalo oddělení Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Na konferenci vystoupili zástupci oddělení Socioekonomie bydlení - Ing. Mgr. MartinLux, Ph.D. a Mgr. Martina Mikeszová, Ph.D.