Main content

Níže je k dispozici ke stažení tisková zpráva k tiskové konferenci „Postoje k bydlení 2023“ konané 14. 12. 2023 v rámci projektu „Pragmatická ekonomická sociologie: nový most spojující sociologii a ekonomii při výzkumu bydlení“ podpořeného Grantovou agenturou ČR pod číslem 23-07371S a v rámci Strategie AV 21: Společnost v pohybu a veřejné politiky.

Tisková zpráva prezentuje první výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo v srpnu až listopadu 2023. Jeho smyslem bylo doplnění a rozšíření údajů získaných ze SLDB 2021 o postoje a preference české dospělé populace v oblasti bydlení. Získaná data umožní analyzovat vliv různých faktorů (chování malých investorů, mezigenerační solidarity, investičních nálad) na poptávku po bydlení, fungování trhu bydlení a vývoj cen bydlení. V roce 2023 byl proto výzkum zaměřen především na formování očekávání a investiční chování, vztahy mezi rodiči a dětmi, změny v preferencích mezi generacemi a úroveň znalostí o fungování trhu s bydlením. Výzkum podobného rozsahu, ale s odlišným zaměřením, proběhl již v letech 2001 a 2013, což umožňuje sledování trendů v čase např. v oblasti spokojenosti s bydlením, vývoje představ o ideálním bydlení, rozsahu mezigeneračních transferů, role státu a hodnocení trhu s bydlením. Výzkum v roce 2001 byl realizován na vzorku 3 564 respondentů z dospělé české populace a v roce 2013 na vzorku 3 003 respondentů z dospělé české populace. Datové soubory a dokumentace k oběma předešlým výzkumům jsou k dispozici v Českém sociálněvědním datovém archivu.

Dotazníkové šetření vzniklo v rámci výzkumného projektu „Pragmatická ekonomická sociologie: nový most spojující sociologii a ekonomii při výzkumu bydlení“ a spolupracovali na něm Martin Lux, Petr Sunega a Martina Mikeszová. Informace prezentované v této tiskové zprávě přináší první výstupy z výše zmíněného dotazníkového šetření, nikoliv výstupy grantového projektu jako takového. Řešení grantového projektu bude ukončeno až v závěru roku 2025.

Attachments:
Download this file (TZ_Postoje_k_bydlení_2023.pdf)Tisková zpráva Postoje k bydlení 2023[Tisková zpráva Postoje k bydlení 2023]4665 kB

Tisková zpráva (viz níže) shrnuje základní výsledky z dotazníkového šetření ukončeného v prosinci 2020 mezi mladými lidmi ve věku 18 - 35 let, kteří dlouhodobě žijí v Praze, Pardubicích, Brně a Olomouci - tedy v těch českých městech, která patří do skupiny obcí, kde se finanční dostupnost bydlení v posledních letech z důvodu růstu cen nemovitostí snížila nejvíce. V tiskové zprávě byla zpracována následující témata:

  • Jak aktuálně bydlí mileniálové (ve věku 18-35 let) ve čtyřech velkých českých městech?
  • Jaké jsou aspirace mladých dospělých v oblasti bydlení a jaké jsou jejich představy o ideálním bydlení?
  • Jaká je (a měla by být) role státu v otázce bydlení pohledem mladých dospělých z velkých českých měst?
  • Jaké je povědomí mezi mladými dospělými z velkých měst o alternativních způsobech bydlení?
Attachments:
Download this file (TZ_Dráhy bydlení mileniálů.pdf)Tisková zpráva - Dráhy bydlení mileniálů[Tisková zpráva - Dráhy bydlení mileniálů]578 kB

V pondělí 28. 3. 2022 se v Akademickém konferenčním centru uskutečnil workshop pořádaný oddělením Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v rámci Strategie AV21: Společnost v pohybu a jiné veřejné politiky s názvem „Přesnost odhadu v ČR: srovnání kupních a odhadních cen bytů“. Cílem workshopu bylo odborné veřejnosti představit možná úskalí práce s cenovými údaji evidovanými Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK) a především diskutovat výsledky srovnání odhadních (odhady znalců při poskytnutí hypotečního úvěru) a kupních cen (cen evidovaných ČÚZK) v různých tržních a geografických segmentech. Workshopu se zúčastnili zástupci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, České národní banky a ostatních bank (zástupci České spořitelny, Hypoteční banky, ČSOB, UniCredit, Raiffeisenbank, Raiffeisenbank stavební spořitelny, Equa, mBank).

Ve dnech 9. – 11. 5. oddělení Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR v.v.i. organizovalo mezinárodní workshop pro začínající výzkumné pracovníky a pracovnice New Housing Challenges: Families and Financialization podpořený z prostředků Akademie věd České republiky a v rámci pracovní skupiny Housing and Family Dynamics výzkumné sítě ENHR (European Network for Housing Research).

V rámci řešení projektu "Tržní selhání v kontextu sociálního bydlení jako služby obecného hospodářského zájmu" podpořeného Technologickou agenturou ČR se nám podařilo získat osvědčení o uznání Certifikované metodiky výzkumu, vývoje a inovací s názvem "Metodika identifikace tržního selhání v oblasti bydlení".

Attachments:
Download this file (certifikovana_metodika_tacr.pdf)certifikovana_metodika_tacr.pdf[Osvědčení o uznání certifikované metodiky výzkumu, vývoje a inovací]59 kB