Main content

fpetrIng. Petr Sunega

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Jilská 1

110 00  Praha 1

Telefon: +420 210 310 225

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Charakteristika vědeckého zaměření

 • souvislost pracovně orientované migrace (mobility) za prací a právní formy bydlení;
 • hodnocení a analýzy finanční dostupnosti bydlení v regionálním pohledu;
 • hodnocení a analýzy cenového vývoje rezidenčních nemovitostí v ČR i v mezinárodním srovnání;
 • simulace příspěvku na bydlení, deregulace nájemného, aplikace vybraných nástrojů bytové politiky a hodnocení těchto nástrojů;
 • trhy s bydlením, prognózy vývoje cen bydlení, teoretické a praktické aspekty výpočtu cenových indexů.

Vzdělání

 • 2019 - dosud, doktorské studium FF UK, Sociologie.
 • 2000, Ing. ekonomie, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická, Praha.

Publikace

Kapitoly v odborných knihách vydaných v zahraničí

 • Lux, M., P. Sunega, L. Kažmér 2023. „Families and the Reproduction of Homeownership in a Post-socialist Context.“ Pp. 72-92 in Ronald, R. & R. Arundel (eds.). Families, Housing and Property Wealth in a Neoliberal World. New York, London: Routledge.
 • Lux, M., P. Sunega 2018. "Czech Republic: growth and proffesionalisation". Pp. 167-188 in Hegedüs, J., M. Lux, V. Horváth (eds.). Private rental housing in transition countries: an alternative to owner occupation? London: Palgrave Macmillan.
 • Lux, M., N. Teller, P. Sunega 2018. "Poor and vulnerable households in private renting". Pp. 121-146 in Hegedüs, J., M. Lux, V. Horváth (eds.). Private rental housing in transition countries: an alternative to owner occupation? London: Palgrave Macmillan.
 • Sunega, P., M. Lux 2016. "Milestones in Housing Finance in the Czech Republic since 1990". Pp. 93-108 in Lunde, J., Ch. Whitehead (eds.). Milestones in European Housing Finance. Chichester: Wiley-Blackwell.
 • Hegedüs, J., M. Lux, P. Sunega, N. Teller 2014. "Social housing in post-socialist countries". Pp. 239-253 in Scanlon, K., Ch. Whitehead, M. Fernández Arrigoitia (eds.). Social housing in Europe. Chichester: Wiley Blackwell.
 • Lux, M., P. Sunega 2013. „New social housing strategies in post-socialist states: effectiveness, efficiency, and sustainability“. Pp. 307-330 in Hegedüs, J., M. Lux, N. Teller (eds.). Social housing in transition countries. New York, London: Routledge.
 • Lux, M., P. Sunega 2007. „Housing allowances in the Czech Republic in comparative perspective.“ Pp. 239-264 in Kemp, P. (ed.). Housing Allowances in Comparative Perspective. Bristol: Policy Press.

Odborné knihy vydané v ČR

Kapitoly v odborných knihách vydaných v ČR

Statě v zahraničních impaktovaných časopisech

Statě v zahraničních časopisech uvedených v databázi Scopus

Statě v domácích impaktovaných časopisech

Statě v domácích časopisech zařazených do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů RVVI

Working papers a studijní texty

Aplikovaný výzkum

Odborné expertízy a studie zpracované v písemné podobě pro mezinárodní organizace a státní orgány sloužící k aplikaci

Konzultace v oblasti bytové politiky pro domácí orgány státní správy a obecní samosprávy: Ministerstvo pro místní rozvojMinisterstvo práce a sociálních věcíÚřad vlády ČR, obce.

Projektová činnost

Vedoucí projektů

Člen týmu

Pořádání konferencí

Popularizační činnost

 • Řada článků a komentářů v denním tisku (E15, Týden, Mladá fronta Dnes).
 • Rozhovory v denním tisku a týdenících, elektronických médiích a rozhlasu (ČRo Leonardo).
 • Příspěvky v popularizačních médiích (Socioweb).

 Funkce a členství

 • 2016 - 2017, člen Oborového verifikačního a hodnotícího panelu - Společenské vědy - SHVc.
 • od 2013, Review editor of Critical Housing Analysis.
 • od 2013, člen IT komise Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., od 2020 předseda.
 • od 2005, člen Komise pro informační technologie AV ČR.

Prosíme o Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. případných nefunkčních odkazů. Děkujeme.