Main content

fgibasMgr. Petr Gibas, Ph.D.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Jilská 1

110 00  Praha 1

Telefon: +420 210 310 214

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Charakteristika vědeckého zaměření

 • domov a domáckost (v městském prostředí), material culture studies domova, bezdomovectví
 • výzkum zahrádkových osad (v městském prostoru), vyjednávání přírody ve městě, politiky územního rozvoje města
 • vizuální metody společenskovědního výzkumu

Vzdělání

 • 2016, Ph.D. antropologie na FHS UK.
 • 2008, Mgr. kulturní geografie na University College London; obor „Modernity, Space and Place“.
 • 2007, Bc. humanitní vzdělanosti na FHS UK.

Uznání a ocenění

 • 2017. Prémie Otto Wichterleho 2017, AV ČR. Ocenění perspektivním vědcům, kteří dosahují špičkových vědeckých výsledků.

Publikace

Odborné knihy vydané v ČR

 • Gibas, Petr a kol. 2022. Bydlení mladých v době krize. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. ISBN 978-80-7330-390.
 • Gibas, P. et al. 2019. Kutilství: Drobná mozaika svépomocné tvorby [DIY: a fine mosaic of self-led making]. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
 • Gibas, P., A. Novák et al. 2013. Pražské zahrádkové osady: Stíny minulosti, nebo záblesky budoucnosti? Praha: FHS UK. ISBN: 978-80-87398-30-2.
 • Gibas, P., K. Pauknerová, M. Stella, et al. 2011. Nonhumans in social science: Spaces, animals things. Červený Kostelec: Mervart.

Editorství odborných knih vydaných v ČR

Kapitoly v odborných knihách vydaných v ČR

 • Gibas, P. 2019. Rytmy budování a péče / Geografie ‚zahrádkářů a zahrádkářek‘. Pp. 251-274 in. L. Pospíšilová a R. Osman (eds). Geografie „okrajem“: každodenní časoprostorové zkušenosti. Praha: Karolinum.
 • Vašát, P., P. Gibas 2019. Žít (mezi) místy/Geografie lidí bez domova. Pp. 331-362 in. L. Pospíšilová a R. Osman (eds). Geografie „okrajem“: každodenní časoprostorové zkušenosti. Praha: Karolinum.
 • Gibas, P., Nyklová, B. 2017. „Socialistické průmyslové město ve fotografii: dva pohledy na proměny ideologické konstrukce.“ Pp. 171-182 in M. Bártlová et al. Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity. Praha: UMPRUM.
 • Gibas, P. 2015. "Od bydlení k domovu: nákup bytu jako zrození domova." Pp. 74-88 in M. Lux (ed.). Standardy bydlení 2014/2015: Sociální normy a rozhodování na trhu bydlení. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
 • Gibas, P., K. Pauknerová 2012. "Mezi dávnou minulostí, utopickou budoucností a přelétavou přítomností: archeologické památky a čas v pražském metru." Pp. 43-64 in Vacková, B., L. Galčanová, S. Ferenčuhová (eds.). Třetí město. Červený Kostelec, Brno: Pavel Mervart, Masarykova univerzita.
 • Gibas, P. 2010. "Příběhy (post)socialistického podzemí." Pp. 174-186 in Soukupová, B. et al. Evropské město: Identita, symbol, mýtus. Zing Print: Bratislava.
 • Gibas, P. 2010. "Globalised Aestheticisation of Urban Decay." Pp. 155-161 in Mácha, P., V. Kopeček (eds.). Beyond Globalisation: Exploring the Limits of Globalisation in the Regional Context. Ostrava: Ostravská univerzita.
 • Gibas, P., K. Pauknerová, B. Čížek 2010. "Oáza klidu nebo ráj golfistů? Zahrádkáři a postsocialistická transformace (nejen) v Praze." Pp. 175-186 in Soukupová, B. et al. Neklidná krajina vzpomínání. Konkurenční společenství paměti ve městě. Praha: FHS UK.
 • Gibas, P. 2008. "Duchařský obrat společenských věd, aneb duchové (a lidé) v pražském metru." Sborník HMČ UK 7: 9-12. Praha: UK.
 • Gibas, P., Z. Novotná, Š. Ripka 2006. "The passage of a cigarette package: a border crossing observation." Pp. 75-85 in Spalová, B., J. Grygar (eds.). Anthropology at Borders: Power, Culture, Memories. Praha, Valtice: MKC a FHS UK.

Statě v zahraničních impaktovaných časopisech

Statě v zahraničních časopisech uvedených v databázi Scopus

 • Pauknerová, K., P. Gibas 2021. 'Fall of Marshal Konev: Silencing beyond post-socialist monument removal(s).' Ethnologia Polona 42: 13–31. https://doi.org/10.23858/ethp.2021.42
 • Gibas, P. 2010. Ballet amidst fences: Placelessness and place-attachment in one Prague suburb. Slovenský národopis 58 (5): 584-598.

Statě v domácích impaktovaných časopisech

Statě v ostatních domácích časopisech

Working papers a studijní texty

 • Gibas, P. 2009. Česká republika, Praha a (ne)regulérní migrace. Praha: Útvar rozvoje hl. M. Prahy.

Aplikovaný výzkum

Odborné expertízy a studie zpracované v písemné podobě pro mezinárodní organizace a státní orgány sloužící k aplikaci

Projektová činnost

Vedoucí projektů

Člen týmu

 Pořádání konferencí

 • Gibas, P., Pottin, A., Mondémé, C. 2023. Caring for the Habitat: Between the Maintenance of Infrastructures and the Attention to Living Beings. Praha, 19. – 20. 10. 2023.
 • Pauknerová, K., Gibas, P., Frej, J. 2023. Fragments, traces, memories – international conference. Praha, 9. - 10. 10. 2023.
 • Gibas, P., Mondémé, C. Wacquez, J. 2023. More-than-human care in & of (un)certain homes (SIEF conference panel). Brno.
 • Gibas, P., K. Šima 2019. The Politics of Amateur Art in post-1968 Communist Czechoslovakia. Praha, 4. 11. 2019, W-EUR.
 • Gibas, P., K. Šima 2019. Russian DIY and DIY in Russia: Stereotype and social practice. Praha, 16. 9. 2019, W-EUR.
 • Gibas, P., K. Šima 2019. The moral economy of DIY: Practices of making things oneself and socio-economic orders in modern consumer societies. Praha, 17. 06. 2019, W-EUR.
 • Gibas, P., K. Pauknerová 2019. Svépomoc v krajině: Antropologická a filosofická perspektiva. Osečná, 5. - 6. 8. 2019, W-CST.
 • Gibas, P., K. Pauknerová 2019. Výzkum svépomocných aktivit v urbánním prostředí. Cheb, 13. – 15. 6. 2019, W-CST.
 • Gibas, P., K. Pauknerová, M. Stella, M. Heřmanský 2012. Non-human in social science III: Past trajectories, future prospects [mezinárodní mezioborová konference o mimolidském ve společenských vědách], 17. – 18. listopad 2012, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha.
 • Gibas, P., K. Pauknerová, M. Stella, M. Heřmanský 2011. Non-human in anthropology II: Limits and boundaries of social science [mezinárodní mezioborová konference o mimolidském ve společenských vědách], 19. – 20. listopad 2011, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha.
 • Gibas, P., K. Pauknerová, M. Stella, M. Heřmanský 2010. Non-human in anthropology: An interdisciplinary conference [mezinárodní mezioborová konference o mimolidském v antropologii],4. – 5. prosince 2010, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha.

 Funkce a členství

 • 2021 - 2025. COST Action TRACTS (CA20134), zástupce za ČR v Action Management Committee.
 • 2021 - 2025. Vedoucí (leader) COST TRACTS Working Group 3.
 • 2021 - . SIEF working group Space-lore and Place-lore, člen.
 • 2016 - 2017. Člen Komise RHMP pro fond Rozvoje sociálního bydlení na území HMP, Praha.

 

Prosíme o Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. případných nefunkčních odkazů. Děkujeme.