Main content

fsamec1Mgr. Tomáš Samec, Ph.D.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Jilská 1

110 00  Praha 1

Telefon: +420 210 310 214

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Charakteristika vědeckého zaměření

 • analýza diskurzu bydlení a kvalitativní metody výzkumu;
 • financializace bydlení;
 • nové formy poskytování bydlení: nové družstevní a obecní bydlení.

Vzdělání

 • 2018 - Ph.D. sociologie, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze.
 • 2017 - výzkumná stáž, University of Vienna, podpořeno Aktion (Austrian OeAD-GmbH/ICM).
 • 2014 - Mgr. sociologie, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze.
 • 2011 - Bc. sociologie a sociální politika, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze.

Uznání a ocenění

 • 3. místo v soutěži Bengt Turner Award pro nejlepší konferenční příspěvky v rámci konference European Network for Housing Research 2016, soutěžní text: Performance of Social Inequalities in the Housing Market: Meanings of Mortgages and Intergenerational Financial Transfers.
 • Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky za rok 2015.
 • Cena Edvarda Beneše 3. stupně v oblasti sociologie v roce 2014.

Publikace

Kapitoly v odborných knihách vydaných v zahraničí

 • Hoření Samec, T. 2021. „“For the sake of consumer protection”: blending paternalism and neoliberalism in the discursive financialization of households in the Czech Republic.“ Pp. 147 – 169 in Mikuš M. & Rodik P. (eds). Households and Financialization in Europe: Mapping Variegated Patterns in Semi-Peripheries. Abingdon: Routledge.

Odborné knihy vydané v ČR

 • Gibas, P., H. Ďaňková, T. Hodúlová, K. Pauknerová, K. Šima, J. Woitsch, V. Aresta, B. Nyklová, T. Hoření Samec, P. Vašát 2019. Kutilství: Drobná mozaika svépomocné tvorby. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 127 s.
 • Hájek, M., Kaderka, P., Nekvapil, J., and Samec T. 2019. Kdo šetří, má za tři? Diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti. Praha: SLON. 312 p. ISBN: 978-80-7419-260-9.

Kapitoly v odborných knihách vydaných v ČR

 • Hoření Samec, T., P. Kubala. "Kdo je zodpovědný za zajištění bydlení, když je nedostupné? Perspektiva mladých dospělých z českých metropolí." Pp. 78-91 in Gibas, P. (ed.). Bydlení mladých v době krize. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. ISBN 978-80-7330-390-7.
 • Kubala, P., T. Hoření Samec 2022. "Rytmy životů mladých dospělých v časech krize dostupnosti bydlení." Pp. 14-27 in Gibas, P. (ed.). Bydlení mladých v době krize. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. ISBN 978-80-7330-390-7.
 • Černá, E., Hoření Samec, T., Černý, J. 2020. „Financializace bydlení. Když se z domova stává investice.“ Pp 93 - 110 in P. Barša, M. Dokupil Škabraha (eds.). Za hranice kapitalismu. Praha: Rybka Publishers.
 • Samec T., M. Lux, P. Sunega, L. Kážmér, I. Boumová 2015. „Kdo rozhoduje na trhu bydlení? Vliv sociálních vazeb na reprodukci preference vlastnického bydlení.“ Pp. 44-60 in Lux M. (ed.). Standardy bydlení 2014/2015: Sociální normy a rozhodování na trhu bydlení. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Statě v zahraničních impaktovaných časopisech

Statě v zahraničních časopisech uvedených v databázi Scopus

 • Hoření Samec, T., I. Balgová, B. Vacková 2020. Svépomocné bydlení v době pozdního státního socialismu: responsibilizace, ideologie a beton. Studia Ethnologica Pragensia 11 (1): 58-77.
 • Samec, Tomáš. 2018. Introduction to the Special Issue: Housing Financialisation and Families (editorial). Critical Housing Analysis 5 (2): 1-3. http://dx.doi.org/10.13060/23362839.2018.5.2.437
 • Hájek, M., M. Dlouhá, T. Samec 2014. ‘Watch out for politics’: exit, voice and other strategies of discontent in late Czech socialism. Journal of Political Power 7 (3): 393-411.

Statě v domácích impaktovaných časopisech

 • Hájek, M., T. Samec 2017. Discourses of thrift and saving in a state-socialist society and their legacy for responsible present-day consumption. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (6): 805 - 831. https://dx.doi.org/10.13060/00380288.2017.53.6.376.

Statě v domácích časopisech zařazených do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů RVVI

 • Samec, T. 2016. Housing and Moralities: Construction of Home and Middle-Class Identity in Post-Socialist Context. CARGO: Journal for Social and Cultural Anthropology 14 (1-2): 23-54.
 • Samec, T., L. Černá 2015. Na stejné lodi, ale na kapitánském můstku: jak čeští politici konstruují symbolické hranice. Naše společnost 13 (2): 3-12.

Ostatní publikace

Projektová činnost

Vedoucí projektu

Člen týmu

Funkce a členství

 • 2021 - současnost. Člen pracovní komise pro přípravu plánu genderové rovnosti na SOÚ AV ČR, v. v. i.
 • 2019 - současnost. Člen komise. Fond pro dostupné bydlení hl. m. Prahy.
 • 2016 - současnost. Pracovní skupina Housing and Family Dynamics v rámci výzkumné sítě European Network for Housing Research. Koordinátor.
 • 2015 - 2018. Člen disciplinární komise. Fakulta sociální věd, Univerzita Karlova.

 

Prosíme o Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. případných nefunkčních odkazů. Děkujeme.

Sdílet / Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn