Main content

Prezentace z mezinárodní konference WP3 v Praze, 25. října 2012

  1. Martin Lux, Sociologický ústav AV, ČR: Přivítání účastníků, záměr konference
  2. Miroslav Kalous, náměstek ministra pro místní rozvoj ČR: Koncepce bydlení ČR do roku 2020
  3. Matteo Apuzzo, hlavní koordinátor projektu HELPS, Friuli Venezia Giulia Region, Itálie: Projekt HELPS a priority EU týkající se aktivního stárnutí
  4. Štěpánka Pfeiferová, Martin Lux, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.: Srovnání systémů bydlení a sociální péče o seniory v zemích Střední Evropy
  5. Tomáš Dvořák, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.: Životní podmínky seniorů a postoje k péči ve stáří ve Střední Evropě – výsledky evropských výběrových šetření
  6. Radim Boháček, Národohospodářský ústav AV ČR, CERGE-EI, ČR: Domácí péče a bydlení seniorů v mezinárodních datech projektu SHARE
  7. David Tichý, UNIT architekti s.r.o., ČR: Směřování seniorského bydlení v ČR
  8. Michał Kosiedowski, Poznan Supercomputing and Networking Centre, Polsko: Implementace podporovaného bydlení v Polsku: asociace provozující sociální bydlení (TBS) jako nástroj sociální bytové politiky měst a obcí
  9. Anna Tvardovskaya, Wüstenrot Haus- und Städtebau, Německo: Případová studie Bielefeld – samostatný život se zajištěním služeb pro seniory
  10. Luboslav Fiala, Městská policie Brno, ČR: ASI senior má větší šanci (Aktivní – Sebevědomý – Informovaný)