Main content

Foto Petr KubalaMgr. Petr Kodenko Kubala, Ph.D.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Jilská 1

110 00  Praha 1

Telefon: +420 210 310 214

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Charakteristika vědeckého zaměření

 • bydlení mladých, kariéry bydlení, nerovnosti v bydlení;
 • vyloučení z bydlení, nucené vystěhování, Housing First přístup;
 • sociologie času v kontextu bydlení;
 • kvalitativní metody (analýza rozhovorů, ohniskové skupiny, mediální diskurz, etnografie).

Vzdělání

 • 2021 - Ph.D. Sociologie, Fakulta Sociálních Studií, Masarykova Univerzita v Brně.
 • 2016 - Studijní stáž, University of Vienna, Austria.
 • 2015 - Studijní stáž, Albert Ludwigs Universität Freiburg, Germany
 • 2014 - Mgr. sociologie, Fakulta Sociálních Studií, Masarykova Univerzita v Brně.
 • 2011 - Bc. Politologie a sociologie, Fakulta Sociálních Studií, Masarykova Univerzita v Brně.

Uznání a ocenění

 • Cena Edvarda Beneše 1. stupně v oblasti sociologie; rok 2014.

Publikace

Odborné knihy vydané v ČR

 • Topinka, D. T. Janků, P. Kubala, O. Čejková, L. Linhartová 2018. Cizinci v Brně: Vztahy, vazby a sítě podpory. Barrister and Principal. ISBN 978-80-7364-082-8.
 • Nedbálková, K., K. Sidiropulu Janků, P. Kubala, A. Staveník, K. Slezáková, V. Walach. Doing Research, Making Science: The Memory of Roma Workers. Brno: CDK, 2016. 266 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-7325-389-9.

Kapitoly v odborných knihách vydaných v ČR

 • Kubala, P., T. Hoření Samec 2022. "Rytmy životů mladých dospělých v čase krize dostupnosti bydlení." Pp. 14-25 in P. Gibas a kol. Bydlení mladých v době krize. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
 • Hoření Samec T., P. Kubala 2022. "Kdo je zodpovědný za zajištění bydlení, když je nedostupné? Perspektiva mladých dospělých z českých metropolí." Pp. 78-89 in P. Gibas a kol. Bydlení mladých v době krize. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Statě v zahraničních impaktovaných časopisech

Statě v zahraničních časopisech uvedených v databázi Scopus / ERIH

Statě v domácích impaktovaných časopisech

Statě v ostatních domácích recenzovaných časopisech

Aplikovaný výzkum

Odborné expertízy a studie zpracované v písemné podobě pro mezinárodní organizace a státní orgány sloužící k aplikaci

 • Orcígr, V., P. Kodenko Kubala, J. Malý Blažek, T. Hoření Samec, J. Kubcová, M. Káňová, E. Petrus, D. Tichý, M. Kohout, A. Vinklárková, L. Houser, R. Suchánek. Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR. Souhrnná výzkumná zpráva projektu TAČR SS03010221. FSS MUNI: Brno.
 • Sunega, P., P. Kubala, M. Lux, M. Macek 2021. Faktory nadhodnocení odhadních cen: analýza rozdílů mezi kupními a odhadními cenami bytů v roce 2019. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Sunega, P., P. Kubala, M. Lux, M. Macek 2021. Datové zdroje pro srovnání kupních a odhadních cen nemovitostí. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Kubala, P., Š. Ripka, E. Černá, O. Krčál, R. Staněk 2018. Průběžná evaluační zpráva 2: Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing). Ostravská Univerzita: Fakulta Sociálních Studií.
 • Bartošová, I., E. Černá, P. Kubala, Š. Ripka et al. 2018. Metodika inovačního řešení: Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing). Ostravská Univerzita: Fakulta Sociálních Studií.
 • Černá E., P. Kubala, Š. Ripka 2018. Závěrečná evaluační zpráva: Dopady zabydlení po 12 měsících od nastěhování. Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing). Ostravská Univerzita: Fakulta Sociálních Studií.
 • Topinka, D., T. Janků, P. Kubala, O. Čejková, L. Linhartová 2018. Integrace cizinců ve městě Brně: Analýza sociálních sítí cizinců ze třetích zemí na území města Brna. Brno: SocioFactor s.r.o.
 • Durajová, Z., M. Jelínek, E. Kotašková, P. Kubala, M. Stříteský 2017. Posilování procesních práv lidí s mentálním postižením a duševním onemocněním v trestním řízení: Průzkum potřeb ke změně. Národní zpráva. Brno: Liga Lidských Práv (LLP).

Projektová činnost

Člen týmu

 • 2022 - 2025. SmartUp: Smart(ening up the modern) home - Redesigning power dynamics through domestic space digitalisation. Chanse: Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101004509.
 • 2022 - 2023. Výzkumné centrum domácího a genderově podmíněného násilí. Norské Fondy, reg číslo LP-HRMGSA-009.
 • 2021 - 2023. Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR. TA ČR, reg. číslo SS03010221.
 • 2020 - 2021. Zvýšení transparentnosti hypotečního trhu v ČR rozšířením datové základny pro sledování a odhad cen nemovitostí. TA ČR, reg. číslo TL03000212.
 • 2019 - 2021. Dráhy bydlení miléniálů: Rostoucí napětí mezi normalizací vlastnického bydlení a zhoršující se finanční dostupností bydlení v ČR. GA ČR, reg. číslo 19-07402S.
 • 2018 - 2019. Evaluace návazného projektu Rapid Re-housing pro rodiny s dětmi ve městě Brně. 024 OPZ ESF Program: Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002729.
 • 2017 - 2018. Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi ve městě Brně (Rapid Re-housing). 024 OPZ ESF, Program: Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování apřístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny, CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002729.

Prosíme o Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. případných nefunkčních odkazů. Děkujeme.