Main content

foto_martin_lux_2019Doc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Jilská 1

110 00  Praha 1

Telefon: +420 210 310 225

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Charakteristika vědeckého zaměření

 • Ekonomická sociologie
 • Výzkum bydlení a městského prostoru

Vzdělání

 • 2020 - Doc., Univerzita Palackého v Olomouci.
 • 2009 - Ph.D., Delft University of Technology, Delft, Nizozemsko.
 • 2009 - Ph.D., Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha.
 • 1997 - Mgr. sociologie, Karlova univerzita, Fakulta sociálních věd, Praha.
 • 1994 - Ing. ekonomie, Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů, Praha.

Uznání a ocenění

 • 2012. Cena předsedy Grantové agentury ČR za řešení grantového projektu „Sociální nerovnosti a tržní rizika, vyplývající ze spotřeby bydlení. Aktuální a žádoucí reakce fiskální a monetární politiky státu“.
 • 2006. Cena Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce v oblasti socioekonomie bydlení.
 • 2004. Cena rakouské Akademie věd, cena Erharda Buseka.
 • 2002. Marie Curie Fellowship, Evropská komise.

Publikace

Odborné knihy vydané v zahraničí

Editorství odborných knih vydaných v zahraničí

Kapitoly v odborných knihách vydaných v zahraničí

Odborné knihy vydané v ČR

Editorství odborných knih vydaných v ČR

Kapitoly v odborných knihách vydaných v ČR

Statě v zahraničních impaktovaných časopisech

Statě v zahraničních časopisech uvedených v databázi Scopus / ERIH

Statě v domácích impaktovaných časopisech

Statě v domácích časopisech zařazených do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů RVVI

Working papers a studijní texty

Aplikovaný výzkum

Odborné expertízy a studie zpracované v písemné podobě pro mezinárodní organizace a státní orgány sloužící k aplikaci

Konzultace v oblasti bytové politiky pro mezinárodní organizace: Ekonomická komise pro Evropu OSN, Světová banka, OECD, Council of Europe Development Bank, Evropská komise (ERDF), FEANTSA, Habitat for Humanity International.

Konzultace v oblasti bytové politiky pro domácí orgány státní správy a obecní samosprávy: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad vlády ČR, obce.

Projektová činnost

Vedoucí projektů

Člen týmu

Pořádání konferencí

 • Lux, M., M. Mikeszová 2017. „Jsem v důchodu, chci dožít ve svém, ale chci větší penzi, než mi dává stát“. Postoje Čechů k možnostem, jak si polepšit na důchod díky svému vlastnímu bydlení. Sociologický ústav AV ČR, Akademické konferenční centrum, Praha, 31.10. 2017. (17 účastníků)
 • Lux, M., I. Boumová, M. Mikeszová 2015. Role soukromého sektoru v zajištění sociálního bydlení: hledání společného jmenovatele. Akademické konfereční centrum, Sociologický ústav AV ČR, 24.11.2015 (36 účastníků).
 • Lux, M., Š. Pfeiferová, T. Dvořák. 2012. Ageing in Central Europe. Housing and Home Care Solutions in Comparative Perspective. Akademie věd ČR, Praha, 25.10. 2012. (92 účastníků).
 • Lux, M. 2011. Housing in Regions: Innovative Housing Solutions. Akademie věd ČR, Praha, 20. 10. 2011. (88 účastníků).
 • Lux, M., M. Vojtková, L. Sýkora, P. Sunega, M. Mikeszová, J. Sládek, M. Čermáková 2009. ENHR 2009 Changing Housing Markets: Integration and Segmentation. [konference European Network for Housing Research]. Vysoká škola ekonomická, Praha, 28.6.-1.7.2009. (380 účastníků).

Funkce a členství

Funkce na pracovišti

 • Člen Atestační komise SOÚ AV ČR, v.v.i. - od roku 2022.
 • Oddělení Socioekonomie bydlení, SOÚ AV ČR, v.v.i. - vedoucí od 2009.
 • Rada SOÚ AV ČR, v.v.i - člen od 2012.

Členství v redakčních radách

Členství v odborných komisích

 • 2022 - dosud. Člen vědecké rady mezinárodní odborné konference European Network for Housing Research „Urban regeneration - shines and shadows“, University of Lodz.
 • 2022 - dosud. Člen pracovní skupiny Ekonomika domácností, NERV.
 • 2022 - dosud. Člen pracovní skupiny podpory bydlení, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
 • 2022 - dosud. Člen pracovní skupiny pro přípravu zákona o podpoře bydlení, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
 • 2021 - dosud. Člen panelu 404, Grantová agentura ČR.
 • 2021 - dosud. Člen komise Fondu pro podporu vědecké činnosti na FF Univerzita Palackého Olomouc.
 • 2019 - dosud. Člen vědecké rady Ministerstva práce a sociálních věcí.
 • 2019 - dosud. Člen oborové rady DSP Sociologie na Univerzitě Palackého Olomouc.
 • 2013 - 2017. Grantová agentura ČR – panel P404 – člen od 2013.
 • 2015 - 2016. Housing Policy Unit, UN-Habitat, Washington - člen od 2015.
 • 2015 - dodnes. Research Approvals Committee, Urban Big Data Centre, Glasgow.
 • 2014 - 2015. Analytická skupina pro přípravu koncepce sociálního bydlení, MPSV - člen skupiny.
 • 2012 - 2014. Projekt TENLAW, externí expert, FP 7, European Commission.
 • 2006 - 2011. Komise pro popularizaci vědy AV ČR.

Popularizační činnost

 • Řada článků a komentářů v denním tisku (Hospodářské noviny, Mladá fronta Dnes, Lidové noviny).
 • Rozhovory v denním tisku a týdenících (Respekt, Reflex, Ekonom), elektronických médiích (Ihned, Aktuálně.cz), rozhlasu a televizi (ČRo Radiožurnál, Frekvence 1,ČT).
 • Příspěvky v popularizačních médiích (Socioweb).
 • Člen Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí ČR.

Prosíme o Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. případných nefunkčních odkazů. Děkujeme.

Sdílet / Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn