Main content

Dne 25.10.2012 se v Praze uskutečnila konference "Stárnutí ve střední Evropě. Řešení otázek bydlení seniorů a domácí péče v mezinárodním srovnání".

Již nyní je zřejmé, že sociodemografické změny, kterými v současnosti prochází většina vyspělých zemí, povedou k dramatickému nárůstu počtu seniorů v příštích desetiletích. Tato skutečnost představuje výzvu pro širokou škálu aktérů, počínaje politiky a zákonodárci a konče zástupci neziskového sektoru a akademické obce. Stárnutí populace je doprovázeno zlepšováním zdravotního stavu a vyšší mírou autonomie starších osob, což vyvolává otázku, jak zabezpečit bydlení a péči pro starší osoby, které si přejí žít a dožít v jejich stávajícím bytě či domě.

Cílem konference bylo představit vybrané předběžné výsledky výzkumu, který byl realizován v rámci projektu Housing and Home-care for the Elderly and Vulnerable People and Local Partnership Strategies in Central European Cities (HELPS), jenž se snaží nalézt možná řešení v oblasti bydlení seniorů a domácí péče o seniory. Příspěvky byly zaměřeny zejména na mezinárodní srovnání kontextuálních faktorů, jež umožňují nebo naopak zabraňují využití různých druhů řešení zmíněných otázek, a na identifikaci potřeb v oblasti bydlení a domácí péče pro seniory ve střední Evropě.

Konference se zúčastnili vybraní experti a zástupci praxe v oblasti bydlení seniorů a sociální péče z České republiky, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Slovinska.

Více informací...