Main content

Dne 20. října 2011 se v Praze uskutečnila mezinárodní konference „Bydlení v regionech: Nové nástroje bytové politiky“ s účastí významných zahraničních i domácích expertů. Konferenci uspořádali Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Institut regionálních informací, s.r.o. a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Konference byla určena pro odbornou veřejnost zajímající se o otázky regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení v ČR, inovativní nástroje bytové politiky, trendy v bytových politik v EU, dopady vývoje dostupnosti bydlení na migraci a porodnost a řešení problému bezdomovců v ČR.

Více informací...