Main content

flacoMgr. Ladislav Kážmér

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Jilská 1

110 00  Praha 1

Telefon: +420 210 310 214

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Charakteristika vědeckého zaměření

  • Sociální geografie
  • Demografie
  • Geografie zdraví a zdravotní péče
  • Statistická a prostorová analýza dat

Vzdělání

  • 2011 - dosud, studium Ph.D., obor sociální geografie a regionální rozvoj, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze..
  • 2011 - Mgr., Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, SR.
  • 2009 - Bc., obor Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, SR.

Publikace

Kapitoly v odborných knihách vydaných v ČR

  • Samec T., M. Lux, P. Sunega, L. Kážmér, I. Boumová 2015. „Kdo rozhoduje na trhu bydlení? Vliv sociálních vazeb na reprodukci preference vlastnického bydlení.“ Pp. 44-60 in Lux M. (ed.), P. Sunega, I. Boumová, P. Gibas, T. Samec, V. Bartoš, M. Mikeszová, M. Hájek, L. Kážmer, J. Palguta. 2015. Standardy bydlení 2014/2015: Sociální normy a rozhodování na trhu bydlení. Praha: Sociologický Ústav AV ČR.
  • Kážmér L., Dzúrová D., Csémy L., Spilková J. 2015. "Jakou roli hrají v Česku faktory rodinného, školního a geografického prostředí?" Pp. 38-43 in Dzúrová D. (ed.) Zdravotně rizikové chování mládeže v Česku. Praha: Státní zdravotní ústav.

Statě v zahraničních impaktovaných časopisech

Statě v zahraničních časopisech uvedených v databázi Scopus

Statě v domácích impaktovaných časopisech

Statě v domácích časopisech zařazených do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů RVVI

Working papers a studijní texty

Aplikovaný výzkum

Odborné expertízy a studie zpracované v písemné podobě pro mezinárodní organizace a státní orgány sloužící k aplikaci

Projektová činnost

Vedoucí projektů

Člen týmu

 

Prosíme o Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. případných nefunkčních odkazů. Děkujeme.