Main content

Informace o výzkumu

Výzkum Postoje k bydlení v ČR, který realizoval tým Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu Akademie věd ČR, byl svým způsobem ojedinělý souhrnný výzkum postojů české populace k problematice bydlení. Zkoumal spokojenost českých občanů s jejich bydlením, postoje k finanční dostupnosti bydlení, k černému trhu s byty, k bytové politice státu. Mapoval rovněž dosavadní i předpokládané budoucí "dráhy bydlení" (stěhování) českých domácností. Šetření proběhlo formou standardního rozhovoru v červnu a červenci roku 2001 na vzorku 3 564 osob starších 18 let. Výběr dotazovaných byl proveden metodou kvótního výběru, přičemž kvóty byly stanoveny tak, aby byla zajištěna reprezentativita odpovědí pro celou Českou republiku. Kvótní znaky zahrnovaly: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a částečně právní důvod užívání k bytu/domu respondenta. Sběr dat zabezpečila ve všech velikostních pásmech obcí ČR agentura STEM a finančně podpořily Grantová agentura Akademie věd České republiky (grant č. S7028004) a Ministerstvo pro místní rozvoj.

 Tisková konference k výzkumu

První výstupy z výše zmíněného výzkumu byly zveřejněny na tiskové konferenci, která se konala 23.10.2003 v budově Akademie věd na Národní třídě. Vzhledem k poměrně širokému tématickému záběru výzkumu se kromě Ing. Mgr. Martina Luxe a Ing. Petra Sunegy z týmu SEB tiskové konference aktivně zúčastnili i další vědečtí pracovníci Sociologického ústavu z jiných oddělení se svými prezentacemi, konkrétně: Doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. a PhDr. Zdenka Vajdová.

Témata prezentací a jména přednášejících na tiskové konferenci

Kompletní prezentace jednotlivých vystupujících (grafy a tabulky včetně komentářů) jsou k dispozici ve formátu Acrobat Reader (*.pdf) po kliknutí na příslušné téma. Souhrnná prezentace (pouze grafy a tabulky) všech vystupujících (původně prezentace Microsoft Power Point promítaná na tiskové konferenci) je k dispozici ve formátu *.pdf. Pro tým SEB graficky upravil Mgr. Jindřich Krejčí.

Data z výzkumu Postoje k bydlení v ČR 2001 jsou bezplatně k dispozici v Sociologickém datovém archivu (SDA). Na stránkách SDA naleznete rovněž další podklady k výzkumu - dotazník, záznamové archy, karty k dotazníku a vysvětlivky pro tazatele. Data je možno získat jedním z následujících způsobů: zasláním e-mailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. se žádostí o zaslání datového souboru z výzkumu Postoje k bydlení v ČR 2001 nebo vyplněním objednávkového formuláře na stránkách SDA.

Sdílet / Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn