Main content

fmartinIng. Mgr. Martin Lux, Ph.D.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Jilská 1

110 00  Praha 1

Telefon: +420 222 221 655

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Charakteristika vědeckého zaměření

 • Ekonomická sociologie
 • Výzkum bydlení a městského prostoru

Vzdělání

 • 2009 - Ph.D., Delft University of Technology, Delft, Nizozemsko.
 • 2009 - Ph.D., Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha.
 • 1997 - Mgr. sociologie, Karlova univerzita, Fakulta sociálních věd, Praha.
 • 1994 - Ing. ekonomie, Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů, Praha.

Uznání a ocenění

 • 2012. Cena předsedy Grantové agentury ČR za řešení grantového projektu „Sociální nerovnosti a tržní rizika, vyplývající ze spotřeby bydlení. Aktuální a žádoucí reakce fiskální a monetární politiky státu“.
 • 2006. Cena Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce v oblasti socioekonomie bydlení.
 • 2004. Cena rakouské Akademie věd, cena Erharda Buseka.
 • 2002. Marie Curie Fellowship, Evropská komise.

Publikace

Odborné knihy vydané v zahraničí

Editorství odborných knih vydaných v zahraničí

Kapitoly v odborných knihách vydaných v zahraničí

 • Sunega, P., M. Lux 2016. "Milestones in Housing Finance in the Czech Republic since 1990". Pp. 93-108 in Lunde, J., Ch. Whitehead (eds.). Milestones in European Housing Finance. Chichester: Wiley-Blackwell.
 • Lux, M. 2014. "Social Housing in the Czech Republic". Pp. 165-180 in Scanlon, K., Ch. Whitehead, M. Fernández Arrigoitia (eds.). Social housing in Europe. Chichester: Wiley Blackwell.
 • Hegedüs, J., M. Lux, P. Sunega, N. Teller 2014. "Social housing in post-socialist countries". Pp. 239-253 in Scanlon, K., Ch. Whitehead, M. Fernández Arrigoitia (eds.). Social housing in Europe. Chichester: Wiley Blackwell.
 • Lux, M., P. Sunega 2013. „New social housing strategies in post-socialist states: effectiveness, efficiency, and sustainability“. Pp. 307-330 in Hegedüs, J., M. Lux, N. Teller (eds.). Social housing in transition countries. New York, London: Routledge.
 • Lux, M. 2013. „The Czech Republic: locked beetween municipal and social housing“. Pp. 146-162 in Hegedüs,J., M. Lux, N. Teller (eds.). Social housing in transition countries. New York, London: Routledge.
 • Lux, M., A. Puzanov 2013. „Rent regulation and housing allowances“. Pp. 65-80 in Hegedüs,J., M. Lux, N. Teller (eds.). Social housing in transition countries. New York, London: Routledge.
 • Amann, W., J. Hegedüs, M. Lux, E. Springler 2013. „Financing social housing“. Pp. 33-49 in Hegedüs,J., M. Lux, N. Teller (eds.). Social housing in transition countries. New York, London: Routledge.
 • Lux, M. 2012. „Housing abroad: Central and Eastern Europe.“ Pp. 320-322 in Carswell, A.T. (ed.). Encyklopedia of Housing. Second edition. Los Angeles: Sage.
 • Lux, M. 2012. „Policies to promote housing choice in transition countries“. Pp. 280-285 in Smith, S. (ed.). International Encyclopedia of Housing and Home. Oxford: Elsevier.
 • Lux, M. 2012. „Social housing landlords - Post-socialist”. Pp. 454 – 459 in Smith, S. (ed.). International Encyclopedia of Housing and Home. Oxford: Elsevier.
 • Lux, M. 2011. „Le logement social en République tchéque“. Pp. 93-107 in Houard, N. (ed.). Loger l’Europe. Le logement social dant tous ses États. Paris: La documentation Francaise.
 • Lux, M. 2009. „The Czech Republic“. Pp. 149-172 in V. Gruis, S. Tsenkova, N. Nieboer. Managament of Privatised Housing. International Policies and Practice. Chichester: Wiley-Blackwell.
 • Lux, M., P. Sunega 2007. „Housing allowances in the Czech Republic in comparative perspective.“ Pp. 239-264 in Kemp, P. (ed.). Housing Allowances in Comparative Perspective. Bristol: Policy Press.
 • Lux, M. 2006. Gemeinnütziges Wohnen: Eine Herausforderung für Mittel-Ost-Europa. Pp. 77-90 in Lugger, K., W. Amann (eds.). Der soziale Wohnbau in Europa. Österreich als Vorbild. Vídeň: IIBV.
 • Lux, M. 2003. „State and local government: how to improve the partnership.“ Pp. 399-455 in Lux, M. (ed.) 2003. Housing Policy: An End or a New Beginning. Budapest: LGI – OSI.
 • Lux, M. 2003. „Public housing policies: economic and social perspetives.“ Pp. 1-43 in Lux, M. (ed.) 2003. Housing Policy: An End or a New Beginning. Budapest: LGI – OSI.
 • Lux, M. 2003. „Social rental housing in the Czech Republic now and tomorrow.“ Pp. 83-94 in Lowe, S., S. Tsenkova (eds.). Housing Change in East and Central Europe. Integration or Fragmentation? Aldershot: Ashgate.

Odborné knihy vydané v ČR

Editorství odborných knih vydaných v ČR

Kapitoly v odborných knihách vydaných v ČR

Statě v zahraničních impaktovaných časopisech

Statě v zahraničních časopisech uvedených v databázi Scopus

Statě v domácích impaktovaných časopisech

Statě v domácích časopisech zařazených do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů RVVI

Working papers a studijní texty

Aplikovaný výzkum

Odborné expertízy a studie zpracované v písemné podobě pro mezinárodní organizace a státní orgány sloužící k aplikaci

Konzultace v oblasti bytové politiky pro mezinárodní organizace: Ekonomická komise pro Evropu OSN, Světová banka, OECD, Council of Europe Development Bank, Evropská komise (ERDF), FEANTSA, Habitat for Humanity International.

Konzultace v oblasti bytové politiky pro domácí orgány státní správy a obecní samosprávy: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad vlády ČR, obce.

Projektová činnost

Vedoucí projektů

Člen týmu

Pořádání konferencí

Funkce a členství

Funkce na pracovišti

 • Oddělení Socioekonomie bydlení, SOÚ AV ČR, v.v.i. - vedoucí od 2009
 • Rada SOÚ AV ČR, v.v.i - člen od 2012

Členství v redakčních radách

Členství v odborných komisích

 • Housing Policy Unit, UN-Habitat, Washington - člen od 2015.
 • Research Approvals Committee, Urban Big Data Centre, Glasgow - člen od 2015
 • Analytická skupina pro přípravu koncepce sociálního bydlení, MPSV - člen skupiny od 2014
 • Komise pro popularizaci vědy AV ČR - člen 2006 - 2011
 • Grantová agentura ČR – panel P404 – člen od 2013

Popularizační činnost

 • Řada článků a komentářů v denním tisku (Hospodářské noviny, Mladá fronta Dnes, Lidové noviny).
 • Rozhovory v denním tisku a týdenících (Respekt, Reflex, Ekonom), elektronických médiích (Ihned, Aktuálně.cz), rozhlasu a televizi (ČRo Radiožurnál, Frekvence 1,ČT).
 • Příspěvky v popularizačních médiích (Socioweb).
 • Člen Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí ČR.

Prosíme o Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. případných nefunkčních odkazů. Děkujeme.

Sdílet / Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn