Main content

fpetrIng. Petr Sunega

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Jilská 1

110 00  Praha 1

Telefon: +420 210 310 225, +420 222 221 655

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Charakteristika vědeckého zaměření

 • souvislost pracovně orientované migrace (mobility) za prací a právní formy bydlení;
 • hodnocení a analýzy finanční dostupnosti bydlení v regionálním pohledu;
 • hodnocení a analýzy cenového vývoje rezidenčních nemovitostí v ČR i v mezinárodním srovnání;
 • simulace příspěvku na bydlení, deregulace nájemného, aplikace vybraných nástrojů bytové politiky a hodnocení těchto nástrojů;
 • trhy s bydlením, prognózy vývoje cen bydlení, teoretické a praktické aspekty výpočtu cenových indexů.

Vzdělání

 • 2006 - dosud, studium Ph.D., Fakulta národohospodářská, Vysoká škola ekonomická, Praha.
 • 2000, Ing. ekonomie, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická, Praha.

Publikace

Kapitoly v odborných knihách vydaných v zahraničí

 • Sunega, P., M. Lux 2016. "Milestones in Housing Finance in the Czech Republic since 1990". Pp. 93-108 in Lunde, J., Ch. Whitehead (eds.). Milestones in European Housing Finance. Chichester: Wiley-Blackwell.
 • Hegedüs, J., M. Lux, P. Sunega, N. Teller 2014. "Social housing in post-socialist countries". Pp. 239-253 in Scanlon, K., Ch. Whitehead, M. Fernández Arrigoitia (eds.). Social housing in Europe. Chichester: Wiley Blackwell.
 • Lux, M., P. Sunega 2013. „New social housing strategies in post-socialist states: effectiveness, efficiency, and sustainability“. Pp. 307-330 in Hegedüs, J., M. Lux, N. Teller (eds.). Social housing in transition countries. New York, London: Routledge.
 • Lux, M., P. Sunega 2007. „Housing allowances in the Czech Republic in comparative perspective.“ Pp. 239-264 in Kemp, P. (ed.). Housing Allowances in Comparative Perspective. Bristol: Policy Press.

Odborné knihy vydané v ČR

Kapitoly v odborných knihách vydaných v ČR

 • Sunega, P. 2015. "Je český „člověk panelákový“ ohroženým druhem?" Pp. 106-110 in P. Lyons, R. Kinderlova (eds.) 47 odstínů české společnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
 • Lux, M., M. Hájek, P. Gibas, I. Boumová, P. Sunega 2015. "Vliv sociálních norem na poptávku po bydlení: ekonomická iracionalita jednání a nestabilita trhů bydlení." Pp. 10-43 in M. Lux (ed.) Standardy bydlení 2014/2015: Sociální normy a rozhodování na trhu bydlení. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
 • Samec, T., M. Lux, P. Sunega, L. Kážmér, I. Boumová 2015. "Kdo se rozhoduje na trhu bydlení? Vliv sociálních vazeb na reprodukci preference vlastnického bydlení." Pp. 44-60 in M. Lux (ed.) Standardy bydlení 2014/2015: Sociální normy a rozhodování na trhu bydlení. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
 • Bartoš, V., J. Palguta, M. Lux, P. Sunega 2015. "Socializované preference bydlení: experimentální výzkum z České republiky. Pp. 61-73 in M. Lux (ed.) Standardy bydlení 2014/2015: Sociální normy a rozhodování na trhu bydlení. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
 • Kostelecký, T., F. Kuda, P. Sunega, J. Česelský 2011. „Nástroje bytové politiky v krizi". Pp. 152-178 in M. Lux, T. Kostelecký (eds.). Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Mikeszová, M., M. Lux, M. Polednik, P. Sunega 2011. „Inovace v české bytové politice číslo jedna: sociální a garantované bydlení". Pp. 93-127 in M. Lux, T. Kostelecký (eds.). Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Lux, M., P. Sunega 2011. „Bydlení a stát". Pp. 49-92 in M. Lux, T. Kostelecký (eds.). Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Lux, M., P. Sunega, M. Kadlecová 2011. „Bydlení a trh". Pp. 18-48 in M. Lux, T. Kostelecký (eds.). Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Sunega, P., T. Kostelecký, M. Lux, K. Báťa 2011. „Návrh úprav vybraných nástrojů bytové politiky v ČR". Pp. 132-154 in M. Lux (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. Praha: SOÚ AV ČR.
 • Lux, M., P. Sunega 2011. „Sociální nerovnosti v bydlení a systémová rizika na trhu bydlení – vliv na sociální soudržnost a ekonomickou stabilitu". Pp. 109-131 in M. Lux (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. Praha: SOÚ AV ČR.
 • Sunega, P., M. Lux 2011. „Systémová rizika trhu bydlení v ČR." Pp. 99-108 in M. Lux (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. Praha: SOÚ AV ČR.
 • Lux, M., P. Sunega 2011. „Vyrovnaný bytový systém jako faktor snížení systémových rizik na trhu bydlení." Pp. 87-98 in M. Lux (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. Praha: SOÚ AV ČR.
 • Sunega, P., M. Lux 2011. „Vývoj cen rezidenčních nemovitostí v ČR a riziko cenové bubliny". Pp. 71-86 in M. Lux (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. Praha: SOÚ AV ČR.
 • Lux, M., P. Sunega, T. Katrňák 2011. „Třídy bydlení v post-socialistické společnosti: realita nebo budoucnost?" Pp. 38-49 in M. Lux (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. Praha: SOÚ AV ČR.
 • Dvořák, T., J. Sládek, P. Sunega, T. Katrňák 2011. „Vývoj finanční dostupnosti nájemního a vlastnického bydlení v České republice (1991-2009)". Pp. 28-37 in M. Lux (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
 • Sunega, P., M. Lux 2010. „Vliv regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení na migraci za prací." Pp. 73-93 in Kuda, F., M. Lux (eds.). Bydlení v regionech. Důsledky regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení. Praha: Professional Publishing.
 • Lux, M., P. Sunega 2010. „Bydlení a bytová politika v transformaci aneb nekonečno perspektiv a interpretací." Pp. 65-80 in Maříková H., T. Kostelecký, T. Lebeda, M. Škododová (eds.). Jaká je naše společnost? Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Sunega, P., M. Lux, M. Mikeszová 2008. „Souvislost mezi regionálními rozdíly ve finanční dostupnosti a rozdíly v ekonomické výkonnosti regionů v ČR." Pp. 87-106 in Lux, M., F. Kuda (eds.). Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice. Praha: SOÚ AV ČR.
 • Sunega, P. 2007. Hospodaření úplných a neúplných rodin. Pp. 115-137 in Hamplová, D. (ed.), J. Chaloupková, E. Soukupová, P. Sunega, K. Zeman. Děti na psí knížku? Mimomanželská plodnost v ČR. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
 • Sunega, P. 2006. Nájemní bydlení v ČR. Pp. 73-85 in Poláková, O. (ed.). Bydlení a bytová politika. Praha: Ekopress.
 • Sunega, P. 2006. Základní charakteristiky nájemního bydlení. Pp. 49-58 in Poláková, O. (ed.). Bydlení a bytová politika. Praha: Ekopress.
 • Sunega P., Vajdová Z., Čermák D. 2002. Dráhy bydlení. Pp. 231-262 in Lux, M. et al. Bydlení - věc veřejná. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Sunega, P. 2002. Adresný příspěvek na nájemné. Pp. 161-229 in Lux, M. et al. Bydlení - věc veřejná. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Sunega P., Lux M., Obadalová M. 2002. Finanční dostupnost vlastnického a nájemního bydlení v ČR a zemích EU. Pp. 11-71 in Lux, M. et al. Bydlení - věc veřejná. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Sunega, P. 2002. Bydlení v ČR - představy a ekonomická realita. Pp. 88-106 in Mansfeldová, Z., M. Tuček (eds.). Současná česká společnost. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Statě v zahraničních impaktovaných časopisech

Statě v zahraničních časopisech uvedených v databázi Scopus

Statě v domácích impaktovaných časopisech

Statě v domácích časopisech zařazených do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů RVVI

Working papers a studijní texty

Aplikovaný výzkum

Odborné expertízy a studie zpracované v písemné podobě pro mezinárodní organizace a státní orgány sloužící k aplikaci

Konzultace v oblasti bytové politiky pro domácí orgány státní správy a obecní samosprávy: Ministerstvo pro místní rozvojMinisterstvo práce a sociálních věcíÚřad vlády ČR, obce.

Projektová činnost

Vedoucí projektů

Člen týmu

Pořádání konferencí

Popularizační činnost

 • Řada článků a komentářů v denním tisku (E15, Týden, Mladá fronta Dnes).
 • Rozhovory v denním tisku a týdenících, elektronických médiích a rozhlasu (ČRo Leonardo).
 • Příspěvky v popularizačních médiích (Socioweb).

 Funkce a členství

 • od 2016, člen Oborového verifikačního a hodnotícího panelu - Společenské vědy - SHVc.
 • od 2014, Review editor of Critical Housing Analysis.
 • od 2013, člen IT komise Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
 • od 2005, člen Komise pro informační technologie AV ČR.
 • 2002 - 2011, člen redakční rady internetového periodika Socioweb.

Prosíme o Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. případných nefunkčních odkazů. Děkujeme.

Sdílet / Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn