Main content

Cena (2. místo) byla udělena za odbornou studii "Efficiency and effectiveness of housing policies in the Central and Eastern Europe countries". Hodnocení přijatých prací bylo provedeno komisí tvořenou rakouskými odborníky, ve které byli zastoupeni: Josef Klemen (předseda komise), Vera Mayer, Helmut Puchebner, Andreas Sommer, Peter Sommer, Walter Tancsits, Wolfgang Amann. Cenu uděluje Forschungsgesellschaft für Wohnen, Bauen und Planen. Hodnoceny byly zejména: přínos práce z vědeckého hlediska, přínos na národní úrovni, aktuálnost řešeného tématu, inovativnost přístupu, teoretické základy, aplikovatelnost v praxi, úroveň zpracování. Na studii byla oceněna zejména skutečnost, že překračuje prostý popis a komparaci bytových politik vybraných zemí střední a východní Evropy, ale zohledňuje vzájemné souvislosti, příčiny a následky ovlivňující politiky jednotlivých zemí, což přispívá k její vysoké analytické kvalitě.

Cena byla předána z rukou bývalého rakouského vícekancléře E. Buseka, dnes působícího ve funkci Special Coordinator of the Stability Pact for South Eastern Europe.

Protokol hodnotitelské komise (v němčině).

Sdílet / Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn