Main content

fsamecMgr. Tomáš Samec

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Jilská 1

110 00  Praha 1

Telefon: +420 210 310 214

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Charakteristika vědeckého zaměření

 • analýza diskurzu v kontextu bydlení (formy ospravedlnění jednání aktérů na trhu, vliv kulturních norem na nerovnosti v dostupnosti bydlení);
 • významy dluhu a závazku (hypotéční úvěry a rodinné půjčky a dary);
 • kvalitativní metody a propojení různých metod analýzy textu: obsahová, narativní a diskurzivní analýza (analýzy rozhovorů, skupinových diskuzích, mediálního diskurzu).

Vzdělání

 • 2014 - dosud, doktorské studium Sociologie, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze.
 • 2014 - Mgr. sociologie, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze.
 • 2011 - Bc. sociologie a sociální politika, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze.

Uznání a ocenění

 • 3. místo v soutěži Bengt Turner Award pro nejlepší konferenční příspěvky v rámci konference European Network for Housing Research 2016, soutěžní text: Performance of Social Inequalities in the Housing Market: Meanings of Mortgages and Intergenerational Financial Transfers.
 • Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky za rok 2015.
 • Cena Edvarda Beneše 3. stupně v oblasti sociologie v roce 2014. Soutěžní práce: Crisis and the construction of home: Narrative accounts of the Financial crisis on the Czech housing market.

Publikace

Kapitoly v odborných knihách vydaných v ČR

Statě v zahraničních impaktovaných časopisech

 • Lux, M., T. Samec, V. Bartos, P. Sunega, J. Palguta, I. Boumová, L. Kážmér 2016. Who actually decides? Parental influence on the housing tenure choice of their children. Urban Studies, published online. http://dx.doi.org/10.1177/0042098016646665
 • Hájek, Martin, Dlouhá, Marie, Samec, Tomáš. 2014. ‘Watch out for politics’: exit, voice and other strategies of discontent in late Czech socialism. Journal of Political Power 7 (3): 393-411.

 Statě v domácích časopisech zařazených do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů RVVI

 • Samec, T. 2016. Housing and Moralities: Construction of Home and Middle-Class Identity in Post-Socialist Context. CARGO: Journal for Social and Cultural Anthropology 14 (1-2): 23-54.
 • Samec, T. Černá, L. 2015. Na stejné lodi, ale na kapitánském můstku: jak čeští politici konstruují symbolické hranice. Naše společnost 13 (2): 3-12.

Projektová činnost

Člen týmu

Funkce a členství

 

Prosíme o Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. případných nefunkčních odkazů. Děkujeme.

Podkategorie

Přehled aktuálně řešených projektů v rámci oddělení Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Přehled projektů řešených v rámci týmu (od roku 2009 v rámci oddělení) Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. v uplynulých letech.

Přehled konferencí uspořádaných oddělením Socioekonomie bydlení.

Počet členů a složení oddělení Socioekonomie bydlení se v průběhu času prochopitelně mění. Obvykle v závislosti na množství a typu řešených projektů. Oddělení Socioekonomie bydlení má v současné době 4 stálé členy a 2 členy přijaté na řešení grantových projektů. Zakládajícími členy týmu (teprve od roku 2009 oddělení) byli Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. a Ing. Petr Sunega. Dalšími dvěma stálými členy jsou Mgr. Martina Mikeszová a Ing. arch. Irena Boumová. Členy oddělení přijatými na řešení projektů jsou Mgr. Petr Gibas a Mgr. Ladislav Kážmér.