Main content

Projekt podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR) pod číslem WD-05-07-3. Zahájení řešení 1.2.2007, ukončení řešení 31.12.2011. Hlavním řešitelem za Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. byl Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Kromě Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. (koordinující příjemce - řešitel) se na řešení podílel Institut regionálních informací, s.r.o. (příjemce - řešitel) a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (příjemce - řešitel). Výše finanční podpory pro Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. na celou dobu řešení projektu činila 7,98 mil. Kč.

Cílem řešení projektu bylo odhalit a kvantifikovat regionální disparity ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení, jejich vývoj, analyzovat vybrané dusledky těchto disparit a navrhnout opatření, která povedou ke snížení disparit a zvýšení finanční a fyzické dostupnosti bydlení. Tvorba mixu nástrojů bytové (monetární) politiky, které by vedly k posílení finanční a fyzické dostupnosti bydlení domácností nejvíce ohrožených hospodářskou krizí a zabránily negativním dopadům vývoje na trhu bydlení na stabilitu hospodářství.

 

Sdílet / Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn