Main content

Mezinárodní konference v Praze, 25. října 2012

helps konference pozvanka

Stárnutí ve střední Evropě. Řešení otázek bydlení seniorů a domácí péče v mezinárodním srovnání

Již nyní je zřejmé, že sociodemografické změny, kterými v současnosti prochází většina vyspělých zemí, povedou k dramatickému nárůstu počtu seniorů v příštích desetiletích. Tato skutečnost představuje výzvu pro širokou škálu aktérů, počínaje politiky a zákonodárci a konče zástupci neziskového sektoru a akademické obce. Stárnutí populace je doprovázeno zlepšováním zdravotního stavu a vyšší mírou autonomie starších osob, což vyvolává otázku, jak zabezpečit bydlení a péči pro starší osoby, které si přejí žít a dožít v jejich stávajícím bytě či domě.

Cílem konference je představit vybrané předběžné výsledky výzkumu, který byl realizován v rámci projektu Housing and Home-care for the Elderly and Vulnerable People and Local Partnership Strategies in Central European Cities (HELPS), jenž se snaží nalézt možná řešení v oblasti bydlení seniorů a domácí péče o seniory. Příspěvky se zaměří zejména na mezinárodní srovnání kontextuálních faktorů, jež umožňují nebo naopak zabraňují využití různých druhů řešení zmíněných otázek, a na identifikaci potřeb v oblasti bydlení a domácí péče pro seniory ve střední Evropě.

Konference se zúčastní vybraní experti a zástupci praxe v oblasti bydlení seniorů a sociální péče z České republiky, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Slovinska.

Datum a místo konání

9:00-13:00, 25.10.2012, Národní 3, Akademie věd ČR (sál č. 205 a 206).

Others

Self-perceived health and its socio-spatial differentation - case study of the senior population of Brno

Mgr. Ladislav Kážmér attended the New Wave 2014 Conference held at Charles University in Prague, Faculty of Science, Section of Geography, 16th-17th May 2014. He presented paper "Self-perceived health and its socio-spatial differentation - case study of the senior population of Brno".

Poster

helps project poster wp3

IFA 11th Global Conference on Ageing, Prague, 28 May - 1 June 2012

Ms. Štěpánka Pfeiferová took part in the above mentioned conference. She had a short presentation introducing HELPS project, it's objectives, partners, expected outcomes etc.

helps poster conference

helps poster conference1

Events

Diskusní setkání "Bydlení a senioři", Brno, 29. 5. 2014

 

seb logo helps brno sou logo helps brno brno logo helps brno

Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. a Magistrát města Brna

Bydlení a senioři

Primátorské salonky, Mečová 5, Brno,

čtvrtek 29. května 2014

Program setkání:

14.00   Přivítání a úvodní slovo.
14.05  

Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. (Sociologický ústav Akademie věd ČR):

Jak bydlí brněnští senioři? Výsledky sociologického výzkumu projektu HELPS.

Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D. (Sociologický ústav Akademie věd ČR):

Bydlení a senioři.

14.25  

Ing. arch. Helena Vařejková (Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR / Institut regionálních informací, s.r.o.):

Přestavba velkých bytů na menší bytové jednotky jako cesta ke zvýšení dostupnosti bydlení (nejen) pro seniory.
14.45  

Ing. arch. David Tichý, Ph.D. (Centrum kvality bydlení, o.s.):

Cohousing plus - sdílené bydlení pro seniory.
15.00   Přestávka a občerstvení.
15.20  

Ing. arch. Lucie Svobodová (Fakulta architektury ČVUT):

Návrh rekonstrukce stávajícího městského domu ke sdílenému bydlení pro seniory.
15.40  

JUDr. Jitka Tesařová (Oddělení koncepce a plánování služeb Odboru sociální péče Magistrátu města Brna):

Sdílené bydlení jako další nástroj bytové politiky města?
16.00  

Závěrečná diskuse.

Předpokládané ukončení akce je v 16.30.
helps logo helps brno

Local support group meeting, Brno, 31. 10. 2013

WP3 Working Group Meeting, Berlin, Germany, 4 - 5th June 2012

Best practices

Launching Event and Transnational Conference, Trieste, Italy, 2 - 4th April 2012

Preliminary reports

Kick-off meeting in Poznan, Poland, 6 - 7th December 2011

WP3 questionnaire

Work Plan

 • WP1: Project management & coordination
 • WP2: Communication, knowledge management and dissemination
 • WP3: Transnational review of innovative practices of housing and care solutions for elderly and vulnerable people in Central Europe cities
 • WP4: Pilot actions
 • WP5: Transnational design of strategies and actions for mainstreaming pilot cases

WP3

Research goal

Transnational review and evaluation of innovative practices in housing and care for elderly people in Central European cities

 • Overview and comparison of contextual factors and housing policies
 • Overview and evaluation of innovative practices in housing and care for elderly people
 • Recommendations for national policies and transnational programmes

Research topics

 • Comparison of housing systems and housing policies.
 • Overview and comparison of contextual factors.
 • Elderly housing attitudes and living conditions.
 • Description of 5 innovative practices in the following areas:
  1. community building (creating voluntary organizations, day care centres and networks for/among the elderly - day centres that combine provision of social activities with advice and social care);
  2. housing accessibility (including technical devices, ICT) (concrete architectural tools, that are designed to improve housing accessibility for the elderly - adaptations that range from small repairs to universal schemes);
  3. housing affordability (innovative financial (supply side or demand side) tools, that make housing for the elderly more financially affordable);
  4. social and health care (key question: to what extent is social and health care institutionalized and what assistance is there for the elderly who decide to live in their own home?);
  5. access to information/education (to what extent are the elderly informed about opportunities/services open to them and the barriers that hinder access to them).
 • Evaluation of 5 innovative practices:
  • Efficiency
  • Effectiveness
  • Transparency
  • Sustainability
 • Description of process of application of 5 best innovative practices.
 • Description of management of 5 best innovative practices.

WP3 project tasks

wp3 tasks

WP4

Pilot actions

 • 1 PPP for new management/financing of housing and care + involvement of neighborhood communities: PPP for integrated management and financing of housing and homecare for persons with disabilities and elderly, Trieste (IT);
 • 1 Neighbourhood-based link between care and housing + design-for all adaption of 1flat: Adaptation and equipment of a sample flat for independent living of elderly and persons with disabilities, Leipzig (DE);
 • 1 Formal/informal carers training: Training programmes and tools for in/formal caregivers, Debrecen/Budapest (HU);
 • 1 Access to information and services : Info Point for the elderly, Ljubljana (SI);
 • 1 Community development + ICT solutions: Intergenerational self-help groups and AAL support to informal care at neighborhood level, selected municipalities (SK);
 • 1 Innovative needs evaluation among elderly living in the city of Brno, Brno (CZ);
 • 1 AAL/ICT application: Adaptation of open AAL platforms for social re/integration, Poznan (PL);
 • 1 AAL/ICT application: AAL solutions for the elderly residing in integrated supervised flats, Weppersdorf (AT).

HELPS Pilot Actions are issued from the definition of transnational socio-demographic challenges identified by Project Partners and are structured on a common methodology to produce transnational level recommendations.

HELPS Pilot Actions will help to strengthening independent and active living of aged and disabled persons by:

 • focusing on community-based development;
 • creating local governance platforms;
 • paving the way to local action plans.

WP5

Transnational design of strategies and actions for mainstreaming pilot cases.

 • 1 Action Learning Set (ALS) per Project Partner;
 • Local Action Plans (LAPs);
 • Transnational recommendations and toolkit.