Main content

fpetrIng. Petr Sunega

Institute of Sociology, the Czech Academy of Sciences

Jilská 1

110 00  Praha 1

Czech Republic

Phone: +420 210 310 225

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research topics

 • job oriented migration (mobility) and tenure;
 • housing affordability in regions;
 • development of residential prices in the Czech Republic and in international comparison;
 • housing allowance, rent deregulation, effectivity and effectiveness of housing policy measures;
 • housing markets, house price development forecasts, house price indices.

Education

 • 2019 - till now, Ph.D. study, FF UK Sociology.
 • 2000, MA in Economics, Faculty of Finance and Accounting, University of Economics, Prague, Czech Republic.

Publications

Books

Book chapters

 • Lux, M., P. Sunega, L. Kažmér 2023. „Families and the Reproduction of Homeownership in a Post-socialist Context.“ Pp. 72-91 in Ronald, R. & R. Arundel (eds.). Families, Housing and Property Wealth in a Neoliberal World. New York, Oxon: Routledge.
 • Lux, M., P. Sunega 2022. "Mladí lidé a bytová politika po roce 1990: rostoucí mezigenerační propast." Pp. 28-37 in P. Gibas a kol. Bydlení mladých v době krize. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
 • Lux, M., P. Sunega 2022. "Finanční pomoc na pořízení bydlení: hlavní tvůrce nerovnosti, ale i stabilizátor mezigeneračního napětí." Pp. 56-65 in P. Gibas a kol. Bydlení mladých v době krize. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
 • Sunega, P., M. Lux 2022. "Transfery jako zdroj nerovností mezi mladými lidmi?" Pp. 68-75 in P. Gibas a kol. Bydlení mladých v době krize. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
 • Lux, M., P. Sunega 2018. "Czech Republic: growth and proffesionalisation". Pp. 167-188 in Hegedüs, J., M. Lux, V. Horváth (eds.). Private rental housing in transition countries: an alternative to owner occupation? London: Palgrave Macmillan.
 • Lux, M., N. Teller, P. Sunega 2018. "Poor and vulnerable households in private renting". Pp. 121-146 in Hegedüs, J., M. Lux, V. Horváth (eds.). Private rental housing in transition countries: an alternative to owner occupation? London: Palgrave Macmillan.
 • Sunega, P., M. Lux 2016. "Milestones in Housing Finance in the Czech Republic since 1990". Pp. 93-108 in Lunde, J., Ch. Whitehead (eds.). Milestones in European Housing Finance. Chichester: Wiley-Blackwell.
 • Sunega, P. 2015. "Je český „člověk panelákový“ ohroženým druhem?" Pp. 106-110 in P. Lyons, R. Kinderlova (eds.) 47 odstínů české společnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
 • Lux, M., M. Hájek, P. Gibas, I. Boumová, P. Sunega 2015. "Vliv sociálních norem na poptávku po bydlení: ekonomická iracionalita jednání a nestabilita trhů bydlení." Pp. 10-43 in M. Lux (ed.) Standardy bydlení 2014/2015: Sociální normy a rozhodování na trhu bydlení. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
 • Samec, T., M. Lux, P. Sunega, L. Kážmér, I. Boumová 2015. "Kdo se rozhoduje na trhu bydlení? Vliv sociálních vazeb na reprodukci preference vlastnického bydlení." Pp. 44-60 in M. Lux (ed.) Standardy bydlení 2014/2015: Sociální normy a rozhodování na trhu bydlení. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
 • Bartoš, V., J. Palguta, M. Lux, P. Sunega 2015. "Socializované preference bydlení: experimentální výzkum z České republiky. Pp. 61-73 in M. Lux (ed.) Standardy bydlení 2014/2015: Sociální normy a rozhodování na trhu bydlení. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
 • Hegedüs, J., M. Lux, P. Sunega, N. Teller 2014. "Social housing in post-socialist countries". Pp. 239-253 in Scanlon, K., Ch. Whitehead, M. Fernández Arrigoitia (eds.). Social housing in Europe. Chichester: Wiley Blackwell.
 • Lux, M., P. Sunega 2013. „New social housing strategies in post-socialist states: effectiveness, efficiency, and sustainability“. Pp. 307-330 in Hegedüs, J., M. Lux, N. Teller (eds.). Social housing in transition countries. New York, London: Routledge.
 • Kostelecký, T., F. Kuda, P. Sunega, J. Česelský 2011. „Nástroje bytové politiky v krizi". Pp. 152-178 in M. Lux, T. Kostelecký (eds.). Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. [Housing Policy: Theory and Innovations for Practice] Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Mikeszová, M., M. Lux, M. Polednik, P. Sunega 2011. „Inovace v české bytové politice číslo jedna: sociální a garantované bydlení". Pp. 93-127 in M. Lux, T. Kostelecký (eds.). Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. [Housing Policy: Theory and Innovations for Practice] Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Lux, M., P. Sunega 2011. „Bydlení a stát". Pp. 49-92 in M. Lux, T. Kostelecký (eds.). Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. [Housing Policy: Theory and Innovations for Practice] Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Lux, M., P. Sunega, M. Kadlecová 2011. „Bydlení a trh". Pp. 18-48 in M. Lux, T. Kostelecký (eds.). Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. [Housing Policy: Theory and Innovations for Practice] Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Sunega, P., T. Kostelecký, M. Lux, K. Báťa 2011. „Návrh úprav vybraných nástrojů bytové politiky v ČR". Pp. 132-154 in M. Lux (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. [Housing Standards 2010/2011: Social Inequalities and Housing Market Risks] Praha: SOÚ AV ČR.
 • Lux, M., P. Sunega 2011. „Sociální nerovnosti v bydlení a systémová rizika na trhu bydlení – vliv na sociální soudržnost a ekonomickou stabilitu". Pp. 109-131 in M. Lux (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. [Housing Standards 2010/2011: Social Inequalities and Housing Market Risks] Praha: SOÚ AV ČR.
 • Sunega, P., M. Lux 2011. „Systémová rizika trhu bydlení v ČR." Pp. 99-108 in M. Lux (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. [Housing Standards 2010/2011: Social Inequalities and Housing Market Risks] Praha: SOÚ AV ČR.
 • Lux, M., P. Sunega 2011. „Vyrovnaný bytový systém jako faktor snížení systémových rizik na trhu bydlení." Pp. 87-98 in M. Lux (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. [Housing Standards 2010/2011: Social Inequalities and Housing Market Risks] Praha: SOÚ AV ČR.
 • Sunega, P., M. Lux 2011. „Vývoj cen rezidenčních nemovitostí v ČR a riziko cenové bubliny". Pp. 71-86 in M. Lux (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. [Housing Standards 2010/2011: Social Inequalities and Housing Market Risks] Praha: SOÚ AV ČR.
 • Lux, M., P. Sunega, T. Katrňák 2011. „Třídy bydlení v post-socialistické společnosti: realita nebo budoucnost?" Pp. 38-49 in M. Lux (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. [Housing Standards 2010/2011: Social Inequalities and Housing Market Risks] Praha: SOÚ AV ČR.
 • Dvořák, T., J. Sládek, P. Sunega, T. Katrňák 2011. „Vývoj finanční dostupnosti nájemního a vlastnického bydlení v České republice (1991-2009)". Pp. 28-37 in M. Lux (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. [Housing Standards 2010/2011: Social Inequalities and Housing Market Risks] Praha: Sociologický ústav AV ČR.
 • Sunega, P., M. Lux 2010. „Vliv regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení na migraci za prací." [Link between regional differences in housing affordability and labour migration] Pp. 73-93 in Kuda, F., M. Lux (eds.). Bydlení v regionech. Důsledky regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení. [Housing in regions. Impacts of regional differences in housing availability and affordability] Praha: Professional Publishing.
 • Lux, M., P. Sunega 2010. „Bydlení a bytová politika v transformaci aneb nekonečno perspektiv a interpretací." [Housing and housing policy in transformation - infinitely perspectives and interpretations] Pp. 65-80 in Maříková H., T. Kostelecký, T. Lebeda, M. Škododová (eds.). Jaká je naše společnost? [What is Czech society like?] Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Sunega, P., M. Lux, M. Mikeszová 2008. „Souvislost mezi regionálními rozdíly ve finanční dostupnosti a rozdíly v ekonomické výkonnosti regionů v ČR." [Links between regional differences in housing affordability and regional differences in economic performance in the Czech Republic] Pp. 87-106 in Lux, M., F. Kuda (eds.). Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice. [Regional disparities in housing affordability and availability in the Czech Republic] Praha: SOÚ AV ČR.
 • Lux, M., P. Sunega 2007. „Housing allowances in the Czech Republic in comparative perspective.“ Pp. 239-264 in Kemp, P. (ed.). Housing Allowances in Comparative Perspective. Bristol: Policy Press.
 • Sunega, P. 2007. "Hospodaření úplných a neúplných rodin." [Consumption patterns of both-parent and single-parent families.] Pp. 115-137 in Hamplová, D. (ed.), J. Chaloupková, E. Soukupová, P. Sunega, K. Zeman. Děti na psí knížku? Mimomanželská plodnost v ČR. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
 • Sunega, P. 2006. Nájemní bydlení v ČR. [Rental housing in the Czech Republic] Pp. 73-85 in Poláková, O. (ed.). Bydlení a bytová politika. [Housing and housing policy] Praha: Ekopress.
 • Sunega, P. 2006. Základní charakteristiky nájemního bydlení. [Basic features of rental housing] Pp. 49-58 in Poláková, O. (ed.). Bydlení a bytová politika. [Housing and housing policy] Praha: Ekopress.
 • Sunega P., Vajdová Z., Čermák D. 2002. Dráhy bydlení. [Housing Careers]. Pp. 231-262 in Lux, M. et al. Bydlení - věc veřejná. [Housing - Res Publica] Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Sunega, P. 2002. Adresný příspěvek na nájemné. [Rent allowance]. Pp. 161-229 in Lux, M. et al. Bydlení - věc veřejná. [Housing - Res Publica] Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Sunega P., Lux M., Obadalová M. 2002. Finanční dostupnost vlastnického a nájemního bydlení v ČR a zemích EU. [Financial affordability of owner-occupied and rental housing in the Czech Republic and EU countries] Pp. 11-71 in Lux, M. et al. Bydlení - věc veřejná. [Housing - Res Publica] Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Sunega, P. 2002. Bydlení v ČR - představy a ekonomická realita. [Housing in the Czech Republic - ideas and economic reality]. Pp. 88-106 in Mansfeldová, Z., M. Tuček (eds.). Současná česká společnost. [Contemporary Czech Society]. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Articles in peer-reviewed journals

Working papers and other

Applied research

Consultancy for Ministry for Regional Development of the Czech Republic, Ministry of Labour and Social Affairs, Office of the Government of the Czech Republic, municipalities.

Projects

Project leader

Project participant

Conferences

Membership in societies and boards

 • Member of the Verification and Evaluation Board for Social Sciences of the Section for Science, Research and Innovation of the Czech Government - member since 2016.
 • Critical Housing Analysis - review editor since 2014.
 • IT board of the Institute of Sociology, Academy of Sciences - member since 2013.
 • Board for IT of the Academy of Sciences of the Czech Republic - member since 2005, chair since 2020.
 • webzin Socioweb - member of the editorial board 2002 - 2011.

Please, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. us broken links. Thank you.

Sdílet / Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn