Main content

Foto Petr KubalaMgr. Petr Kubala, Ph.D.

Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences

Jilská 1

110 00  Prague 1

Phone: +420 210 310 214

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Research topics

 • young adults housing, housing careers, housing inequalities;
 • housing exclusion, forced evictions, Housing First;
 • sociology of time in the context of housing;
 • qualitative methods (interviews, focus groups, media discourse, ethnography).

Education

 • 2021 - Ph.D. in Sociology, Faculty of Social Sciences, Masaryk University in Brno.
 • 2016 - research fellowship, University of Vienna, Austria.
 • 2015 - research fellowship, Albert Ludwigs Universität Freiburg, Germany
 • 2014 - Mgr., master program in Sociology, Faculty of Social Sciences, Masaryk University in Brno.
 • 2011 - Bc., bachelor program in Political Science and Sociology, Faculty of Social Sciences, Masaryk University in Brno.

Awards

 • Edvard Beneš award of the 1st degree in the field of sociology; year 2014.

Publications

Books

 • Topinka, D. T. Janků, P. Kubala, O. Čejková, L. Linhartová 2018. Cizinci v Brně: Vztahy, vazby a sítě podpory. Barrister and Principal. ISBN 978-80-7364-082-8.
 • Nedbálková, K., K. Sidiropulu Janků, P. Kubala, A. Staveník, K. Slezáková, V. Walach. Doing Research, Making Science: The Memory of Roma Workers. Brno: CDK, 2016. 266 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-7325-389-9.

Book chapters

 • Kubala, P., T. Hoření Samec 2022. "Rytmy životů mladých dospělých v čase krize dostupnosti bydlení." Pp. 14-25 in P. Gibas a kol. Bydlení mladých v době krize. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
 • Hoření Samec T., P. Kubala 2022. "Kdo je zodpovědný za zajištění bydlení, když je nedostupné? Perspektiva mladých dospělých z českých metropolí." Pp. 78-89 in P. Gibas a kol. Bydlení mladých v době krize. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Articles in peer-reviewed journals

Applied research

 • Orcígr, V., P. Kodenko Kubala, J. Malý Blažek, T. Hoření Samec, J. Kubcová, M. Káňová, E. Petrus, D. Tichý, M. Kohout, A. Vinklárková, L. Houser, R. Suchánek. Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR. Souhrnná výzkumná zpráva projektu TAČR SS03010221. FSS MUNI: Brno.
 • Sunega, P., P. Kubala, M. Lux, M. Macek 2021. Faktory nadhodnocení odhadních cen: analýza rozdílů mezi kupními a odhadními cenami bytů v roce 2019. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Sunega, P., P. Kubala, M. Lux, M. Macek 2021. Datové zdroje pro srovnání kupních a odhadních cen nemovitostí. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Kubala, P., Š. Ripka, E. Černá, O. Krčál, R. Staněk 2018. Průběžná evaluační zpráva 2: Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing). Ostravská Univerzita: Fakulta Sociálních Studií.
 • Bartošová, I., E. Černá, P. Kubala, Š. Ripka et al. 2018. Metodika inovačního řešení: Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing). Ostravská Univerzita: Fakulta Sociálních Studií.
 • Černá E., P. Kubala, Š. Ripka 2018. Závěrečná evaluační zpráva: Dopady zabydlení po 12 měsících od nastěhování. Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing). Ostravská Univerzita. Fakulta Sociálních Studií.
 • Topinka, D., T. Janků, P. Kubala, O. Čejková, L. Linhartová 2018. Integrace cizinců ve městě Brně: Analýza sociálních sítí cizinců ze třetích zemí na území města Brna. Brno: SocioFactor s.r.o.
 • Durajová, Z., M. Jelínek, E. Kotašková, P. Kubala, M. Stříteský 2017. Posilování procesních práv lidí s mentálním postižením a duševním onemocněním v trestním řízení: Průzkum potřeb ke změně. Národní zpráva. Brno: Liga Lidských Práv (LLP).

Projects

Project participant

 • 2022 - 2025. SmartUp: Smart(ening up the modern) home - Redesigning power dynamics through domestic space digitalisation. Chanse: Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101004509.
 • 2022 - 2023. Výzkumné centrum domácího a genderově podmíněného násilí. Norské Fondy, reg číslo LP-HRMGSA-009.
 • 2021 - 2023. Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR. TA ČR, reg. číslo SS03010221.
 • 2020 - 2021. Supporting transparency of the mortgage market in the Czech Republic by extension of the database for residential property value appraisal. Technology Agency of the Czech Republic, reg. number TL03000212.
 • 2019 - 2021. Housing Paths of Millennials: Increasing Tension between Homeownership Normalization and Urban Affordability Crisis in the Czech Republic. Czech Science Foundation, reg. number 19-07402S.
 • 2018 - 2019. Evaluation of the follow-up project: “RAPID RE-HOUSING for Families with children". 024 OPZ ESF SocioFactor s.r.o area of support: Social innovations in social inclusion and access of most vulnerable groups to the labour market. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002729.
 • 2017 - 2018. Pilot Testing of Rapid Re-Housing for Families. 024 OPZ ESF, Program: Social innovations in social inclusion and access of most vulnerable groups to the labour market. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002729.

Please, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. us broken links. Thank you.