Main content

fmartinIng. Mgr. Martin Lux, Ph.D.

Institute of Sociology, Academy of Sciences

Jilská 1

110 00  Praha 1

Czech Republic

Phone: +420 222 221 655

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Research topics

 • Economic sociology
 • Housing and urban research

Education

 • 2009 - Ph.D., Delft University of Technology, Delft, Netherlands.
 • 2009 - Ph.D., Charles University, Faculty of Social Sciences, Prague, Czech Republic.
 • 1997 - MA in Sociology, Charles University, Faculty of Social Sciences, Prague, Czech Republic.
 • 1994 - MA in Economics, University of Economics, Faculty of International Relations, Prague, Czech Republic.

Awards

 • 2012. The Award of the Chair of the Czech Science Foundation for outstanding results of the project "Social Inequalities and the Market Risks Following from Housing Consumption. The Real and Desirable Response of State Fiscal and Monetary Policies".
 • 2006. Academy of Sciences of the Czech Republic Award for young researchers.
 • 2004. Award of Austrian Academy of Sciences and FGW, Erhard Busek Price.
 • 2002. Marie Curie Fellowship, European Commission.

Publications

Books

Book chapters

 • Sunega, P., M. Lux 2016. "Milestones in Housing Finance in the Czech Republic since 1990". Pp. 93-108 in Lunde, J., Ch. Whitehead (eds.). Milestones in European Housing Finance. Chichester: Wiley-Blackwell.
 • Lux, M., M. Hájek, P. Gibas, I. Boumová, P. Sunega. 2015. „Vliv sociálních norem na poptávku po bydlení: ekonomická iracionalita jednání a nestabilita trhů bydlení“. Pp. 10-43 in M. Lux (ed.). Standardy bydlení 2014/2015. Sociální normy a rozhodování na trhu bydlení. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
 • Samec, T., M. Lux, P. Sunega, L. Kažmér, I. Boumová. 2015. „Kdo se rozhoduje na trhu bydlení? Vliv sociálních vazeb na reprodukci preference vlastnického bydlení“. Pp. 44-60 in M. Lux (ed.). Standardy bydlení 2014/2015. Sociální normy a rozhodování na trhu bydlení. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
 • Bartoš, V., J. Palguta, M. Lux, P. Sunega. 2015. „Socializované preference bydlení: experimentální výzkum z České republiky“. Pp. 61-73 in M. Lux (ed.). Standardy bydlení 2014/2015. Sociální normy a rozhodování na trhu bydlení. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
 • Lux, M. 2014. "Social Housing in the Czech Republic". Pp. 165-180 in Scanlon, K., Ch. Whitehead, M. Fernández Arrigoitia (eds.). Social housing in Europe. Chichester: Wiley Blackwell.
 • Hegedüs, J., M. Lux, P. Sunega, N. Teller 2014. "Social housing in post-socialist countries". Pp. 239-253 in Scanlon, K., Ch. Whitehead, M. Fernández Arrigoitia (eds.). Social housing in Europe. Chichester: Wiley Blackwell.
 • Lux, M., P. Sunega 2013. „New social housing strategies in post-socialist states: effectiveness, efficiency, and sustainability“. Pp. 307-330 in Hegedüs, J., M. Lux, N. Teller (eds.). Social housing in transition countries. New York, London: Routledge.
 • Lux, M. 2013. „The Czech Republic: locked beetween municipal and social housing“. Pp. 146-162 in Hegedüs, J., M. Lux, N. Teller (eds.). Social housing in transition countries. New York, London: Routledge.
 • Lux, M., A. Puzanov 2013. „Rent regulation and housing allowances“. Pp. 65-80 in Hegedüs,J., M. Lux, N. Teller (eds.). Social housing in transition countries. New York, London: Routledge.
 • Amann, W., J. Hegedüs, M. Lux, E. Springler 2013. „Financing social housing“. Pp. 33-49 in Hegedüs,J., M. Lux, N. Teller (eds.). Social housing in transition countries. New York, London: Routledge.
 • Lux, M. 2012. „Housing abroad: Central and Eastern Europe.“ Pp. 320-322 in Carswell, A.T. (ed.). Encyklopedia of Housing. Second edition. Los Angeles: Sage.
 • Lux, M. 2012. „Policies to promote housing choice in transition countries“. Pp. 280-285 in Smith, S. (ed.). International Encyclopedia of Housing and Home. Oxford: Elsevier.
 • Lux, M. 2012. „Social housing landlords - Post-socialist”. Pp. 454 – 459 in Smith, S. (ed.). International Encyclopedia of Housing and Home. Oxford: Elsevier.
 • Lux, M. 2011. „Le logement social en République tchéque“. Pp. 93-107 in Houard, N. (ed.). Loger l’Europe. Le logement social dant tous ses États. Paris: La documentation Francaise.
 • Mikeszová, M., M. Lux, M. Polednik, P. Sunega 2011. „Inovace v české bytové politice číslo jedna: sociální a garantované bydlení“. Pp. 93-127 in M. Lux, T. Kostelecký (eds.). Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. [Housing Policy: Theory and Innovations for Practice] Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Lux, M., P. Sunega 2011. „Bydlení a stát“. Pp. 49-92 in M. Lux, T. Kostelecký (eds.). Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. [Housing Policy: Theory and Innovations for Practice] Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Lux, M., P. Sunega, M. Kadlecová 2011. „Bydlení a trh“. Pp. 18-48 in M. Lux, T. Kostelecký (eds.). Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. [Housing Policy: Theory and Innovations for Practice] Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Sunega, P., T. Kostelecký, M. Lux, K. Báťa 2011. „Návrh úprav vybraných nástrojů bytové politiky v ČR“. Pp. 132-154 in M. Lux (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. [Housing Standards 2010/2011: Social Inequalities and Housing Market Risks] Praha: SOÚ AV ČR.
 • Lux, M., P. Sunega 2011. „Sociální nerovnosti v bydlení a systémová rizika na trhu bydlení – vliv na sociální soudržnost a ekonomickou stabilitu“. Pp. 109-131 in M. Lux (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. [Housing Standards 2010/2011: Social Inequalities and Housing Market Risks] Praha: SOÚ AV ČR.
 • Sunega, P., M. Lux 2011. „Systémová rizika trhu bydlení v ČR.“ Pp. 99-108 in M. Lux (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. [Housing Standards 2010/2011: Social Inequalities and Housing Market Risks] Praha: SOÚ AV ČR.
 • Lux, M., P. Sunega 2011. „Vyrovnaný bytový systém jako faktor snížení systémových rizik na trhu bydlení.“ Pp. 87-98 in M. Lux (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. [Housing Standards 2010/2011: Social Inequalities and Housing Market Risks] Praha: SOÚ AV ČR.
 • Sunega, P., M. Lux 2011. „Vývoj cen rezidenčních nemovitostí v ČR a riziko cenové bubliny“. Pp. 71-86 in M. Lux (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. [Housing Standards 2010/2011: Social Inequalities and Housing Market Risks] Praha: SOÚ AV ČR.
 • Mikeszová, M., M. Lux 2011. „Příčiny bezdomovství v České republice“. Pp. 59-70 in M. Lux (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. [Housing Standards 2010/2011: Social Inequalities and Housing Market Risks] Praha: SOÚ AV ČR.
 • Mikeszová, M., M. Lux 2011. „Regionální nerovnosti ve finanční dostupnosti bydlení v ČR“. Pp. 50-58 in M. Lux (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. [Housing Standards 2010/2011: Social Inequalities and Housing Market Risks] Praha: SOÚ AV ČR.
 • Lux, M., P. Sunega, T. Katrňák 2011. „Třídy bydlení v post-socialistické společnosti: realita nebo budoucnost?“ Pp. 38-49 in M. Lux (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. [Housing Standards 2010/2011: Social Inequalities and Housing Market Risks] Praha: SOÚ AV ČR.
 • Lux, M., M. Mikeszová 2011. „Restituce majetku a transformace soukromého nájemního bydlení v České republice“. Pp. 7-18 in M. Lux (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. [Housing Standards 2010/2011: Social Inequalities and Housing Market Risks] Praha: SOÚ AV ČR.
 • Sunega, P., M. Lux 2010. „Vliv regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení na migraci za prací.“ [Link between regional differences in housing affordability and labour migration] Pp. 73-93 in Kuda, F., M. Lux (eds.). Bydlení v regionech. Důsledky regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení. [Housing in regions. Impacts of regional differences in housing availability and affordability] Praha: Professional Publishing.
 • Mikeszová, M., M. Lux., J. Sládek 2010. „Důsledky vývoje cen bydlení na potenciální i akutní ohrožení finanční nedostupností bydlení.“ [Impact of house price trends on potential and real housing affordability] Pp. 11-47 in Kuda F., M. Lux. (eds.). Bydlení v regionech. Důsledky regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení. [Housing in regions. Impacts of regional differences in housing availability and affordability] Praha: Professional Publishing.
 • Lux, M., P. Sunega 2010. „Bydlení a bytová politika v transformaci aneb nekonečno perspektiv a interpretací.“ [Housing and housing policy in transformation - infinitely perspectives and interpretations] Pp. 65-80 in Maříková H., T. Kostelecký, T. Lebeda, M. Škododová (eds.). Jaká je naše společnost? [What is Czech society like?] Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
 • Lux, M. 2009. „The Czech Republic“. Pp. 149-172 in V. Gruis, S. Tsenkova, N. Nieboer. Managament of Privatised Housing. International Policies and Practice. Chichester: Wiley-Blackwell.
 • Sunega, P., M. Lux, M. Mikeszová 2008. „Souvislost mezi regionálními rozdíly ve finanční dostupnosti a rozdíly v ekonomické výkonnosti regionů v ČR.“ [Links between regional differences in housing affordability and regional differences in economic performance in the Czech Republic] Pp. 87-106 in Lux, M., F. Kuda (eds.). Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice. [Regional disparities in housing affordability and availability in the Czech Republic] Praha: SOÚ AV ČR.
 • Lux, M., M. Mikeszová 2008. „Regionální rozdíly ve finanční dostupnosti nájemního bydlení mezi roky 2000-2006.“ [Regional differences in rental housing affordability 2000 - 2006] Pp. 17-63 in Lux, M., F. Kuda (eds.). Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice. [Regional disparities in housing affordability and availability in the Czech Republic] Praha: SOÚ AV ČR.
 • Lux, M., P. Sunega 2007. „Housing allowances in the Czech Republic in comparative perspective.“ Pp. 239-264 in Kemp, P. (ed.). Housing Allowances in Comparative Perspective. Bristol: Policy Press.
 • Lux, M. 2006. Gemeinnütziges Wohnen: Eine Herausforderung für Mittel-Ost-Europa. Pp. 77-90 in Lugger, K., W. Amann (eds.). Der soziale Wohnbau in Europa. Österreich als Vorbild. Vídeň: IIBV.
 • Lux, M. 2003. „State and local government: how to improve the partnership.“ Pp. 399-455 in Lux, M. (ed.) 2003. Housing Policy: An End or a New Beginning. Budapest: LGI – OSI.
 • Lux, M. 2003. „Public housing policies: economic and social perspetives.“ Pp. 1-43 in Lux, M. (ed.) 2003. Housing Policy: An End or a New Beginning. Budapest: LGI – OSI.
 • Lux, M. 2003. „Social rental housing in the Czech Republic now and tomorrow.“ Pp. 83-94 in Lowe, S., S. Tsenkova (eds.). Housing Change in East and Central Europe. Integration or Fragmentation? Aldershot: Ashgate.
 • Lux, M. 2002. „Změny ve spotřebních vzorcích českých domácností 1990-1999.“ [Changes in consumption patterns of Czech households 1990 - 1999] Pp. 67-87 in Mansfeldová, Z., Tuček, M. (eds). Současná česká společnost. [Contemporary Czech Society] Praha: SOÚ AV ČR.

Articles in peer-reviewed journals

Working papers

Applied research

Consultancy for United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), World Bank, OECD, Council of Europe Development Bank (CEB), European Regional Development Fund (ERDF), FEANTSA, Habitat for Humanity International, Ministry for Regional Development of the Czech Republic, Ministry of Labour and Social Affairs, Office of the Government of the Czech Republic, municipalities.

Projects

Project leader

Project participant

Conferences

Membership in societies and boards

 • Housing Policy Unit, UN-Habitat, Washington - member since 2015.
 • Research Approvals Committee, Urban Big Data Centre, Glasgow - member since 2015.
 • Analytical Group for Preparation of the Social Housing Scheme, Ministry for Social Affairs - member of the group since 2014.
 • Critical Housing Analysis - editor-in-chief since 2014.
 • International Journal of Housing Policy - member of the Advisory Board since 2005.
 • Board for Popularization of Science of the Academy of Sciences of the Czech Republic - member 2006 - 2011.
 • Czech Science Foundation – panel P404 – member since 2013.

Please, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. us broken links. Thank you.

Sdílet / Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn