Main content

Předsednictvo Grantové agentury České republiky rozhodlo na svém zasedání dne 3. května 2012 udělit na základě návrhu oborové komise Ing. Mgr. Martinu Luxovi, Ph.D. Cenu předsedy Grantové agentury ČR za řešení grantového projektu „Sociální nerovnosti a tržní rizika, vyplývající ze spotřeby bydlení. Aktuální a žádoucí reakce fiskální a monetární politiky státu.“. Ceny předsedy Grantové agentury byly předány na slavnostním zasedání předsednictva GA ČR, které se za účasti předsedů hodnotících panelů GA ČR, významných představitelů akademické obce a tisku konalo dne 18. října 2012 v prostorách Grantové agentury České republiky. Součástí slavnostního předání bylo i představení oceněných řešitelů a jejich projektů ve formě krátkých medialonů.

Dne 17.11.2009 obhájil Ing. Mgr. Martin Lux před komisí expertů na problematiku bydlení a urbanismu na nizozemské TU Delft doktorát. Upravená verze jeho dizertační práce byla vydána Delft University Press pod titulem Housing policy and housing finance in the Czech Republic during transition. An example of schism between the still-living past and the need of reform. Níže jsou fotografie z obhajoby a slavnostního udělení diplomu.

 

Vedoucí oddělení Socioekonomie bydlení Ing. Mgr. Martin Lux úspěšně obhájil titul Ph.D. na Fakultě sociálních věd UK.

Oddělení socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s dalšími partnery uspořádalo úspěšnou konferenci European Network for Housing Research (ENHR) s názvem "Changing Housing Markets: Integration and Segmentation". Konference proběhla ve dnech 28.6.-1.7.2009 v prostorách Rajské budovy Vysoké školy ekonomické v Praze. Více o její náplni, včetně vybraných prezentací účastníků je k dispozici na www.enhr2009.com.

Akademická rada na základě návrhu Komise pro udělování cen AV ČR udělila Ing. Mgr. Martinu Luxovi Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce (socioekonomický výzkum bydlení).