Main content

fgibasMgr. Petr Gibas, Ph.D.

Institute of Sociology, the Czech Academy of Sciences

Jilská 1

110 00  Praha 1

Czech Republic

Phone: +420 210 310 214

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Research topics

 • home and homeyness (in cities), material culture studies of home, homelessness;
 • Research of urban gardening (especially garden colonies in cities), policies and negotiations on urban nature, politics of urban development;
 • visual methods of social science research.

Education

 • 2016, Ph.D. in Anthropology at the Faculty of Humanities, Charles University in Prague.
 • 2008, MSc in geography at University College London, programme „Modernity, Space and Place“.
 • 2007, BA in humanities at the Faculty of Humanities, Charles University in Prague.

Awards

 • 2017 - Otto Wichterle Award, award for young researchers of the Czech Academy of Sciences.

Publications

Books

 • Gibas, P., A. Novák et al. 2013. Pražské zahrádkové osady: Stíny minulosti, nebo záblesky budoucnosti? Praha: FHS UK. ISBN: 978-80-87398-30-2.
 • Gibas, P., K. Pauknerová, M. Stella, et al. 2011. Nonhumans in social science: Spaces, animals things. Červený Kostelec: Mervart.

Book chapters

 • Gibas, P., Nyklová, B. 2017. „Socialistické průmyslové město ve fotografii: dva pohledy na proměny ideologické konstrukce.“ Pp. 171-182 in M. Bártlová et al. Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity. Praha: UMPRUM.
 • Gibas, P. 2015. "Od bydlení k domovu: nákup bytu jako zrození domova." Pp. 74-88 in M. Lux (ed.). Standardy bydlení 2014/2015: Sociální normy a rozhodování na trhu bydlení. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
 • Gibas, P., K. Pauknerová 2012. "Mezi dávnou minulostí, utopickou budoucností a přelétavou přítomností: archeologické památky a čas v pražském metru." Pp. 43-64 in Vacková, B., L. Galčanová, S. Ferenčuhová (eds.). Třetí město. Červený Kostelec, Brno: Pavel Mervart, Masarykova univerzita.
 • Gibas, P. 2010. "Příběhy (post)socialistického podzemí." Pp. 174-186 in Soukupová, B. et al. Evropské město: Identita, symbol, mýtus. Zing Print: Bratislava.
 • Gibas, P. 2010. "Globalised Aestheticisation of Urban Decay." Pp. 155-161 in Mácha, P., V. Kopeček (eds.). Beyond Globalisation: Exploring the Limits of Globalisation in the Regional Context. Ostrava: Ostravská univerzita.
 • Gibas, P., K. Pauknerová, B. Čížek 2010. "Oáza klidu nebo ráj golfistů? Zahrádkáři a postsocialistická transformace (nejen) v Praze." Pp. 175-186 in Soukupová, B. et al. Neklidná krajina vzpomínání. Konkurenční společenství paměti ve městě. Praha: FHS UK.
 • Gibas, P. 2008. "Duchařský obrat společenských věd, aneb duchové (a lidé) v pražském metru." Sborník HMČ UK 7: 9-12. Praha: UK.
 • Gibas, P., Z. Novotná, Š. Ripka 2006. "The passage of a cigarette package: a border crossing observation." Pp. 75-85 in Spalová, B., J. Grygar (eds.). Anthropology at Borders: Power, Culture, Memories. Praha, Valtice: MKC a FHS UK.

Articles in peer-reviewed journals

 Working papers and other

 • Gibas, P. 2009. Česká republika, Praha a (ne)regulérní migrace. Praha: Útvar rozvoje hl. M. Prahy.

Applied research

Projects

Project leader

Project participant

 Conferences

 • Gibas, P., K. Pauknerová, M. Stella, M. Heřmanský 2012. Non-human in social science III: Past trajectories, future prospects [mezinárodní mezioborová konference o mimolidském ve společenských vědách], 17. – 18. Listopad 2012, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha.
 • Gibas, P., K. Pauknerová, M. Stella, M. Heřmanský 2011. Non-human in anthropology II: Limits and boundaries of social science [mezinárodní mezioborová konference o mimolidském ve společenských vědách], 19. – 20. listopad 2011, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha.
 • Gibas, P., K. Pauknerová, M. Stella, M. Heřmanský 2010. Non-human in anthropology: An interdisciplinary conference [mezinárodní mezioborová konference o mimolidském v antropologii],4. – 5. prosince 2010, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha.

Membership in societies and boards

 • 2016 - 2017. Member of the Committee RHMP [Board of the Capital Prague] for the Social housing developement in the territory of the capital city Prague, Prague.

 

Please, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. us broken links. Thank you.

Sdílet / Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn