Main content

Dne 27. 3. 2014 proběhla v Akademickém konferenčním centru tisková konference k prvním výstupům z výzkumu Postoje k bydlení v ČR 2013. Výzkum proběhl v září až listopadu 2013 na vzorku 3003 respondentů. Jednalo se o kvótní výběr, kvóty byly stanoveny tak, aby byly výsledky reprezentativní pro celou populaci ČR. Konference proběhla zejména za účasti zástupců médií, cílem byla prezentace výsledků zajímavých pro širší veřejnost, nikoliv výsledků testování vědeckých hypotéz. Podrobnější informace o výzkumu včetně tiskových zpráv ke stažení jsou k dispozici v sekci Realizované výzkumy.

Sdílet / Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn