Main content

logo strategie v2loga seb sou cerge

V úterý 24. 11. 2015 se v Akademickém konferenčním centru uskutečnil kulatý stůl pořádaný oddělením Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. jako jedna z aktivit v rámci strategie AV21, s názvem Role soukromého sektoru v zajištění sociálního bydlení: hledání společného jmenovatele. Cílem kulatého stolu bylo posílit komunikaci při přípravě i naplňování záměrů týkajících se sociálního bydlení v ČR, otevřeně diskutovat o inovacích využívajících soukromý nájemní bytový fond pro účely sociálního bydlení v zahraničí i u nás a nalézt minimální společný jmenovatel pro nastavení podobného systému v naší zemi, který by mohl rychle pomoci potřebným.

logo strategie v2loga seb sou cerge

V úterý 24. 11. 2015 se v Akademickém konferenčním centru uskutečnila tisková konference pořádaná oddělením Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. jako jedna z aktivit v rámci strategie AV21, s názvem Češi na trhu bydlení a jak řešit bytovou nouzi: Sociální bydlení jinak. Na konferenci vystoupili zástupci oddělení Socioekonomie bydlení - Martin Lux, Ladislav Kážmér a Tomáš Samec, a také zahraniční expert na problematiku sociálního bydlení Pascal De Decker z Belgie a Alena Vosáhlová z neziskové organizace Romodrom o.p.s.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. a Magistrát města Brna si Vás uspořádali diskusní setkání na téma "Bydlení a senioři". Tématem diskuse byly mimo jiné následující otázky:

V jakých podmínkách bydlí brněnští občané starší 65 let?

Jak jsou se s vým bydlením spokojeni?

Jaké jsou jejich názory na nové formy bydlení, jako jsou například sdílené byty?

A jak se k novým formám bydlení staví město Brno i soukromí majitelé domů a bytů?

Kompletní pozvánka včetně programu a seznamu prezentujících je k dispozici níže.

Článek M. Luxe na iHNED.cz ze 14. 5. 2014 "Je koupě bytu opravdu tou nejlepší investicí?"

Dne 27. 3. 2014 proběhla v Akademickém konferenčním centru tisková konference k prvním výstupům z výzkumu Postoje k bydlení v ČR 2013. Výzkum proběhl v září až listopadu 2013 na vzorku 3003 respondentů. Jednalo se o kvótní výběr, kvóty byly stanoveny tak, aby byly výsledky reprezentativní pro celou populaci ČR. Konference proběhla zejména za účasti zástupců médií, cílem byla prezentace výsledků zajímavých pro širší veřejnost, nikoliv výsledků testování vědeckých hypotéz. Podrobnější informace o výzkumu včetně tiskových zpráv ke stažení jsou k dispozici v sekci Realizované výzkumy.

Článek M. Luxe na iHNED.cz z 31.10.2012 "Důchodcům v nouzi by pomohly obrácené hypotéky".

Článek M. Luxe na iHNED.cz z 8.1.2013 "Mírný růst cen bytů nemusí trvat dlouho".