Main content

Předsednictvo Grantové agentury České republiky rozhodlo na svém zasedání dne 3. května 2012 udělit na základě návrhu oborové komise Ing. Mgr. Martinu Luxovi, Ph.D. Cenu předsedy Grantové agentury ČR za řešení grantového projektu „Sociální nerovnosti a tržní rizika, vyplývající ze spotřeby bydlení. Aktuální a žádoucí reakce fiskální a monetární politiky státu.“. Ceny předsedy Grantové agentury byly předány na slavnostním zasedání předsednictva GA ČR, které se za účasti předsedů hodnotících panelů GA ČR, významných představitelů akademické obce a tisku konalo dne 18. října 2012 v prostorách Grantové agentury České republiky. Součástí slavnostního předání bylo i představení oceněných řešitelů a jejich projektů ve formě krátkých medialonů.

Sdílet / Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn